Arm trotz Arbeit

Det tyske arbejdsmarked består af mindst 3 grupper:De organiserede arbejdere med overenskomst og fagforening i ryggen er bedst stillede. Byggeriet har en mindsteløn på godt 13 euro.
Migranter, der er legalt i landet får laver lønninger
Migranter, der er illegalt i landet får en meget lav løn.
Mange får så dårlig en løn, at de har 2 jobs. I Tyskland kaldes fænomenet Arm Trotz Arbeit. I England kaldes det Working Poor.
De lave lønninger lægger et hårdt pres på overenskomsterne.
Fagforeningerne arbejder derfor for en lovbestemt mindsteløn på godt 8 euro.
EU-tilhængere peger ofte på EU som løsningen.
EU er problemet. Det indre marked sikrer arbejdskraftens frie bevægelighed, uden at sikre arbejdernes rettigheder.
Løsningen er stærke fagforeninger i alle lande og et juridisk bindende social protokol i EU, hvor arbejderrettigheder får forrang for markedsrettighederne.
Det betyder et grundlæggende opgør med EU.
Men det er nødvendigt, hvis vi skal stoppe social dumpning.

| Emneord: