Det skal være på dansk

Ofte tager Folketinget stilling til dansk deltagelse i militære aktiviteter rundt i verden, uden at vigtige dokumenter er blevet oversat til dansk.

Det betyder, at både folketingsmedlemmer og interesserede borgereikke  har kunnet læse f.eks. FN-resolutioner, uden at kunne læse engelsk på så højt niveau, at de har kunnet forstå beskrivelse af folkeretslige principper.
Det medførte, at jeg sidste år stillede forslag B 32 om at vigtige dokumenter i folketinget skal oversættes til dansk. Under førstebehandlingen var flere partier., bl.a. regeringspartierne skeptiske.
Forslaget blev oversendt til behandling i Udvalget for Forretningsorden. Der er nu kommet en afgørelse. Alle partier har givet deres tilslutning til forslaget om at vigtige dokumenter skal oversættes.

Det burde være en selvfølge, at vigtige dokumenter, som bl.a. danner baggrund for Danmarks deltagelse i militære aktioner ude i verden, foreligger på dansk, i forbindelse med behandlingen af forslaget. Det har ikke været tilfældet i en række sager, mens jeg har været i Folketinget

Det er vigtigt, at vi alle kan læse de dokumenter, vi stemmer om, og ikke er afhængig af hvad ministeren forsikrer os om. Men det er også et vigtigt demokratisk princip, at interesserede borgere kan læse forslagene og baggrundspapirerne og eventuelt blande sig i beslutningsprocessen på dansk.

Jeg er meget glad for, at der nu er enighed blandt alle partier, om forslaget – selvom der i første omgang er tale om en forsøgsordning. Godt et år har vi diskuteret sagen, før vi nåede til enighed. Jeg opfatter beslutningen som en meget vigtig og principiel beslutning, som har betydning for den demokratiske deltagelse i Folketingets beslutningsprocesser – både i Folketingssalen og blandt borgere udenfor de tykke mure.

Beslutningen fra Udvalget for Forretningsorden, der blev vedtaget i dag onsdag morgen, er vedhæftet.

BilagStørrelse
På dansk.docx16.15 kB
| Emneord: