Ren Respekt

"Ren Respekt" kalder rengøringspersonalet deres kampagne for at sætte fokus på deres urimelige arbejdsvilkår. De får ikke afløsere ved sygdom og ferie, de må tage ekstravagter og gøre utilstrækkeligt rent for at nå det. Jeg mødte nogle af rengøringsfolkene sammen med deres fagforening 3F i Roskilde i dag.
Det er ved en fælles indsats lykkedes dem at få flere organiseret. Organiseringsprocenten er steget fra 50 til godt 70. Nu prøver de at overbevise regionspolitikerne om, at de skal fjerne 2 pct besparelserne.
3F vurderer at 20.000 patienter hvert år pådrager sig en af de mest almindelige infektionssygdomme. Mere end 1000 dør af hospitalsinfektioner. Det er livsvigtigt at rengøringspersonalet har vilkår, så de kan gøre ordentligt rent.
Giv de gæve mennesker din opbakning, når du møder dem på dit lokale sygehus.

| Emneord: