Nye koste fejer bedst

Den nye regering skal sikre bedre forhold på arbejdsmarkedet

Det danske arbejdsmarked besøges igen og igen af lykkeriddere, i form af udenlandske firmaer, der tilbyder en fristende billig service indenfor byggeri, rengøring, landbrug og transport. De lave priser er båret af snyd med løn og skat og dårligt arbejdsmiljø.

Hvordan stopper den nye regering og Folketinget social dumping og ulovlige ansættelser? Dette spørgsmål har været til debat flere gange i løbet af sommeren.

Alle kender beskrivelserne af slumlejrene og de slavelignende forhold for filippinske chauffører i Padborg. Selvom mange mente, at forholdene var ulovlige, er der endnu ikke afsagt nogen dom i sagen.

Alle kender beretninger om dødsfald og billeder af farligt arbejdsmiljø på en række byggepladser og indenfor landbrug og rengøring. Underbetalingssagerne er utallige.

Det undrer mig, at ulovlighederne stadig er så omfattende. Der er langt fra tale om raketvidenskab, når der skal findes effektive løsninger:

Straffene er for milde. Arbejdsgiverne griner deres røv i laser, når de hører, hvor lave bøderne er. Bødestørrelserne er højere i en række nabolande. I Tyskland er bøderne op til 185 gange højere end i Danmark.

Der er ingen tvivl om, at højere bøder vil have en forebyggende effekt. Andre straffe ville dog være væsentlig mere effektive. Arbejdsgivere og arbejdsledere, der gentagne gange overtræder reglerne, bør kunne fradømmes ret til at drive virksomhed og have folk ansat.

Der er ofte tale om både snyd med løn, pension, skat og dårligt arbejdsmiljø. Derfor skal de forskellige myndigheder arbejde bedre sammen med fagforeningerne, så kontrollen bliver effektivt.

Alt for mange arbejdsgivere slipper udenom kontrol fra myndighederne. Selvom der er gennemført forskellige kampagner, er fuglen ofte fløjet, når Politi, SKAT og Arbejdstilsynet kommer på besøg. Der skal ansættes flere og bedre uddannede personer til arbejdet. Myndighedernes tilsyn med arbejdspladserne skal ske hyppigere og mere effektive.

Desuden skal de hjælperedskaber, der er effektive, kommer på plads. RUT-registret over de udenlandske virksomheder skal være mere effektivt, der skal indføres et ID-kort på alle byggepladser, så alle ansatte kan identificere sig overfor myndighederne, og der skal sikres et kædeansvar, så hovedentreprenørerne

Det undrer mig, at danske arbejdsgiverforeningerne ikke bakker aktivt op bag kampen mod social dumping og illegalt arbejde De useriøse virksomheder udkonkurrerer danske virksomheder, der har overenskomsten og arbejdsmiljøet i orden. På overfladen og hårdt presset kan man godt få arbejdsgiverforeningernes ledere til at tage afstand fra social dumping. Men når det kommer til konkret handling i hverdagen, er initiativerne til at overskue. Nogle virksomheder ser endda gennem fingrene med forholdene, hvis der er en skilling at tjene.

Kommunerne kan også gøre det bedre. Alt for ofte ser vi regioner og kommune entrere med virksomheder, der ikke har forholdene i orden. Og hvis der er indgået aftaler om ordnede forhold, er det kun de færreste regioner og kommuner, der løbende kontrollerer om tingene er i orden.

Efteråret vil forhåbentlig vise, at de nye koste i Folketinget fejer bedre end de gamle. At den nye regering vil øge tempoet og intensiteten i den vigtige indsats for et ordentligt og reguleret arbejdsmarked.

| Emneord: