Overophedet byggeri

Stigning i bygge-beskæftigelsen kræver handling

Danmarks Statistik: Byggebeskæftigelsen steg med 0,7 pct. til 177.500 personer i andet kvartal 2019 mod 176.300 i første kvartal, når der korrigeres for normale sæsonudsving.

Dermed fortsætter byggebeskæftigelsen den stigende trend, der startede i 2013.

Det er positivt, at der er gang i byggeriet. Det giver gode arbejdspladser til mange. Men hvis stigningen fortsætter, er der samtidig behov for øgede initiativer fra branchen og fra myndighederne:

Flere af byggeriets ledere og direktører klager over, at de ikke kan få kvalificeret arbejdskraft. Det peger tilbage på dem selv. Byggeriet skal tage mange flere lærlinge. Der er stadig et tusindtal af lærlinge som må gennemføre deres praktikperioder som skolepraktik. Desuden er der behov for efteruddannelse af mange voksne til byggeriet.

Der sker alt for mange alvorlige ulykker i byggeriet. Det er alvorligt for de bygningsarbejdere, der får skader på helbredet eller dør af en arbejdsulykke. Det er dyrt for samfundet i behandling, sygedagpenge og pensioner. Og det er dyrt for virksomhederne i produktionstab. Virksomhederne skal tage arbejdsmiljø og sikkerhed meget mere alvorligt og sørge for ordentlig uddannelse til arbejdsmiljørepræsentanter og ledere på byggepladsen. Arbejdstilsynet skal målrette og øge tilstedeværelsen på de mange farlige arbejdspladser indenfor byggeriet.

Den øgede efterspørgsel efter arbejdskraft betyder, at udenlandske entreprenører bliver tiltrukket af byggerierne i Danmark. Desværre ofte uden ordnede løn- og arbejdsforhold og desværre også med elendigt arbejdsmiljø og sikkerhed. Derfor skal myndighedernes, fagforeningernes og arbejdsgivernes indsats mod social dumping styrkes væsentlig.

Kun med en fælles og koordineret kan et fortsat højt niveau i byggeriet ske på en forsvarlig og bæredygtig måde.

Statistik

| Emneord: