Besat eller besætter ?

Kan Danmark være neutral i Israel-Palæstina konflikten ?

Danmarks støtte til en FN-resolution om forholdene for palæstinensiske kvinder i den besatte del af Palæstina har bragt ordførere fra den blå side helt op i det røde felt. Danmark burde ikke have stemt for resolutionen, mener både Michael Aastrup Jensen (V) og Søren Espersen (DF).

Søren Espersen langt ude, når han tordner imod FN-resolutionen for at "..Israel er det eneste land i verden, som overtræder kvinders rettigheder". Citatet viser, at han ikke har læst FN-resolutionen, før han udtalte sig. Den sætning eller tilgang til spørgsmålet findes slet ikke resolution!

Søren Espersen mener slet ikke at Israel må omtales i resolutionen.

Den ret afbalancerede resolutionen fra FNs Økonomiske og Sociale råd handler specifikt om rettigheder for kvinder og piger i de israelsk besatte områder af Palæstina, og hvordan man kan understøtte dem. Det vil i den sammenhæng være ganske påfaldende ikke at fastslå, at Israels besættelse har afgørende betydning for palæstinensiske kvinders forhold og muligheder for ligestilling i det palæstinensiske samfund.

Søren Espersen prøver med sine påstande at tale sig væk fra de reelle problemer, der følger i kølvandet på Israels besættelse af dele af Palæstina, ved at ville tale om alle mulige andre lande. Der er ikke noget nyt i, at Søren Espersen pr. refleks protesterer mod, at Israel gøres ansvarlig for forholdene i de besatte områder.

Men det er politisk pinligt, at Michael Aastrup Jensen hoppet på samme vogn. Aastrup ville dog ikke have stemt nej. Han ville have undladt at stemme.

Det rejser spørgsmålet, om Danmark kan forholde sig neutral i en konflikt, hvor den ene part har besat den anden part. Og hvor besætteren (Israel) igen og igen bryder menneskerettigheder og beslutninger i FN.

Efter min mening vil både et nej og en undlader være at holde hånden over Israel, og være en accept af Israels gentagne brud på internationale konventioner. Danmark skal tage stilling til denne sag, helt som vi gør, når konventionerne brydes i Saudi Arabien, Yemen, Iran og mange andre steder.

Den danske stemmeafgivelse i denne sag holdt sig indenfor både de beslutninger, som Folketinget har vedtaget om Israel/Palæstina konflikten, og indenfor Danmarks Udviklingspolitiske og Humanitære Strategi der blev vedtaget i 2017 – med DFs og Venstres stemmer.

| Emneord: