Ødelagte lunger af giftig kemi

7 ansatte på virksomheden Sky-Light i Varde har fået alvorlige skader på lungerne. det skete efter at de ansatte havde arbejdet med det sundhedsskadelige kemiske produkt PMDA i perioden 2009 – 2017.

Alt tyder på at virksomheden ikke har sørget for den nødvendige beskyttelse af de ansatte og ej heller advaret dem om produktets sundhedsskadelige effekter. Der har ifølge 3Fs Fagbladet ikke været sikret indkapsling af produktionen og ikke systematisk været brugt personlige værnemidler, ligesom der ikke har været udarbejdet brugsanvisninger eller produktdatablade.

Det er en skandale og ganske uacceptabelt at Sky-Light har håndteret det sundhedsskadelige produkt PMDA, så 7 medarbejdere har fået alvorlige skader på helbredet af at arbejde i virksomheden.

Kemiske produkter skal ikke tages i brug på arbejdspladsen, før virksomheden har sikret, at det kan foregå så ingen ansatte risikerer at få skader på helbredet.

Ingen indkapsling af processen, ingen brugsanvisninger, ingen instruktion af medarbejderne og mangelfuld brug af personlige værnemidler er alt sammen alvorlige brud på Arbejdsmiljøloven, som virksomheden i Varde har gjort sig skyldig i.

Det er overraskende at Arbejdstilsynet ikke har grebet ind, når de har været på besøg på virksomheden.

Jeg har kaldt beskæftigelsesministeren i samråd og bedt ham give en grundig orientering om det skandaløse forløb og ikke mindst redegøre for, hvordan han vil sikre et sikkert og sundt kemisk arbejdsmiljø fremover.

Det skal være sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt at gå på arbejde på alle arbejdspladser.

Læs Fagbladets artikel her

| Emneord: