Arbejdsmiljø & social dumping

Arbejdsgiverne griner deres røv i laser over bødestørrelsen

ALLE KENDER beskrivelserne af slumlejrene og de slavelignende forhold for filippinske chauffører i Padborg. Selv om mange mente, at forholdene var ulovlige, er der endnu ikke afsagt nogen dom i sagen.

Alle kender beretninger om dødsfald og billeder af farligt arbejdsmiljø på en række byggepladser og inden for landbrug og rengøring. Underbetalingssagerne er utallige.

Det undrer mig, at ulovlighederne stadig er så omfattende. Der er langtfra tale om raketvidenskab, når der skal findes effektive løsninger: Straffene er for milde.

Arbejdsgiverne griner deres røv i laser, når de hører, hvor lave bøderne er. Bødestørrelserne er højere i en række nabolande.

I Tyskland er bøderne op til 185 gange højere end i Danmark.

Der er ingen tvivl om, at højere bøder vil have en forebyggende effekt. Andre straffe ville dog være væsentlig mere effektive: Arbejdsgivere og arbejdsledere, der gentagne gange overtræder reglerne, bør kunne fradømmes ret til at drive virksomhed og have folk ansat.

DER ER OFTE tale om snyd med både løn, pension, skat og dårligt arbejdsmiljø.

Derfor skal de forskellige myndigheder arbejde bedre sammen med fagforeningerne, så kontrollen bliver effektiv.

Alt for mange arbejdsgivere slipper uden om kontrol fra myndighederne.

Selv om der er gennemført forskellige kampagner, er fuglen ofte fløjet, når politi, Skat og Arbejdstilsynet kommer på besøg.

Der skal ansættes flere og bedre uddannede personer til arbejdet. Myndighedernes tilsyn med arbejdspladserne skal ske hyppigere og være mere effektive.

Desuden skal RUT-registret over de udenlandske virksomheder være mere effektivt, der skal indføres et id-kort på alle byggepladser, så alle ansatte kan identificere sig over for myndighederne, og der skal sikres et kædeansvar.

DET UNDRER mig, at danske arbejdsgiverforeninger ikke bakker aktivt op om kampen imod social dumping og illegalt arbejde. De useriøse virksomheder udkonkurrerer danske virksomheder, der har overenskomsten og arbejdsmiljøet i orden. På overfladen og hårdt presset kan man godt få arbejdsgiverforeningernes ledere til at tage afstand fra social dumping. Men når det kommer til konkret handling i hverdagen, er initiativerne til at overskue.

Kommunerne kan også gøre det bedre.

Alt for ofte ser vi regioner og kommuner entrere med virksomheder, der ikke har forholdene i orden. Og hvis der er indgået aftaler om ordnede forhold, er det kun de færreste regioner og kommuner, der løbende kontrollerer, om tingene er i orden.

Efteråret vil forhåbentlig vise, at de nye koste i Folketinget fejer bedre end de gamle. At den nye regering vil øge tempoet og intensiteten i den vigtige indsats for et ordentligt arbejdsmarked.

Der er ingen tvivl om, at højere bøder vil have en forebyggende effekt.

| Emneord: