Skab fred i Syrien

Den arabiske revolution har i Syrien udviklet sig til en kamp mellem store dele af civilbefolkningen og regeringen.

Det syriske folk viser gennem modige demonstrationer, måned efter måned, deres utilfredshed med regeringen. Den syriske regering har fra starten afvist enhver dialog. Den har reageret yderst brutalt på de folkelige demonstrationers krav om demokrati og social retfærdighed. Mindst 6.000 er blevet dræbt, ifølge FN's opgørelser. Titusinder er blevet tævet, tilbageholdt uden rettergang og mishandlet i fængslerne. På trods af den brutale undertrykkelse fortsætter de folkelige mobiliseringer måned efter måned i by efter by, hvilket viser det syriske folks stærke ønske om forandring.

Enhedslisten støtter det syriske folks kamp mod diktaturet. Vi mener, at støtten til det syriske folk skal komme fra folkelige bevægelser såvel som politiske partier. Enhedslisten vil gennem European Left og andre internationale samarbejdsorganisationer fremme kommunikation mellem det syriske folk og det europæiske venstre. Det kunne for eksempel være etablering af et presseagentur, som sender informationer ind i Syrien, indsamler dokumentation om forholdene for det syriske folk, samt kritisk dækker udviklingen.

Enhedslisten støtter en fredelig og dermed ikke-voldelig løsning på konflikten. Det arabiske forår har vist, at sociale kræfter kan skabe forandring. Hverken NATO-ledede operationer eller militær støtte til oprørerne kan skabe det nødvendige fundament for demokrati og social retfærdighed. En militaristisk løsning er en sprængfarlig løsning. For det første kan de indre spændinger i landet mellem de forskellige befolkningsgrupper opbluse. For det andet vil yderligere våben til en i forvejen sprængfarlig region sandsynligvis sprede konflikten til andre lande og grupperinger. Derfor støtter Enhedslisten udenrigsministerens foreløbige freds og dialogsøgende linje vedrørende situationen i Syrien om en ikke-voldelig løsning på konflikten.

Enhedslisten vil dog ikke se passivt til fra sidelinjen. Situation i Syrien kræver handling af Enhedslisten. Der er behov for at rejse den kritiske opinion mod krigsudvikling, presse på for at forbedre nødhjælpsorganisationers adgang til Syrien samt fremme fredsskabende initiativer. En ikke-voldelig løsning af konflikten vil sikre autoritet samt skabe grundlag for demokrati og social retfærdighed. Det fortjener, det syriske folk.

Først og fremmest må vi søge progressive socialistiske og sociale kræfter i regionen. Vi må arbejde for, at det syriske folk får stemmer i udlandet, i form af radioer og andre medier, som kan fremme en demokratisk og social retfærdig udvikling i landet.

Vi foreslår, at regeringen etablerer en særlig fond til støtte for demokratisk og social forandring i Syrien. En fond som specielt skal støtte græsrodsorganisationer, der søger at fremme det syriske folks vilkår.

Vi kræver, at Danmark og EU tager imod flygtninge fra Syrien, og giver dem mulighed for, i eksil, at fortsætte folkets fredelige kamp.

Enhedslisten støtter endvidere et totalt stop for salg af militær og politiudstyr til den syriske stat og de militære oprører fra Danmark, EU og alle andre lande.