Hjem

Skab fred i Syrien

Den arabiske revolution har i Syrien udviklet sig til en kamp mellem store dele af civilbefolkningen og regeringen.

Alt for lidt uddannelse

Arbejdsgiverne forlanger uddannet arbejdskraft.

Hjælp til ordblinde

I Finansloven for 2012 aftalte regeringen og Enhedslisten at styrke indsatsen for ledige ordblinde samt læse- og skrivesvage.

Demokrati eller enevælde ?

Fredag d. 2. marts underskrev en række europæiske ledere den længe debatterede Finanspagt.

Protest mod homolov

Ugandas parlament har igen fremsat et lovforslag om at indføre en lov mod homoseksualitet.

Et halvt års dagpenge ikke nok

Enhedslisten er glad for finanslovsaftalen om midlertidige forlængelse af dagpengeretten.