Hjem

Værnepligt

Flere harspurgt om Enhedslistens holdning til værnepligt.

Vejlegården - liberale svigter

Sommerheden får det til at slå klik for liberale politikere.

Internationale regler om dronefly

Der sker globalt set en optrapning af brug af dronefly i militære aktioner.

Ledige mister dagpenge ved at tage arbejde

I 2008 løb vi ind i en økonomisk krise med stigende arbejdsløshed til følge.

Multinassere

Som trold af en æske springer borgerlige politikere op i sommervarmen og forsvarer multinationale selskabers ret til ikke at betale skat.

Indien må forstå ...

Myndigheder og diplomater lægges på is af Indien,