Ansvar for krisen

har tilhængere af minimalstat og liberalisme

Krisen er ikke VK-regeringens skyld, skriver Tina Nedergaard (V) i Nordjyske (30.3.)

Den påstand holder ikke i virkeligheden.

Tina Nedergaard påpeger, at der er tale om en global krise. Og det er jo sandt.

En uhæmmet nyliberalisme har hærget det internationale marked. De regler, der skulle kontrollere banker, finansieringsselskaber og multinationale selskaber er fjernet. Det var vigtigt for liberale og konservative kræfter på alle niveauer at sætte kapitalen fri, så den kunne boltre sig. Resultatet blev mere og mere vidtløftige lånekonstruktioner, hvor efterhånden ingen, heller ikke de mest højtlønnede bankdirektører, reelt vidste, hvad de udbød. Det er derfor, at vi idet sidste år har lært en masse nye ord som f.eks. kapitalfonde, hedgefonde, derivater o.s.v.

En sådan udvikling burde være stoppet. Men det gik jo godt i en periode, ligesom det gør med alle andre form er for pyramidespil, og mange drømte om at få del i de store gevinster.

Krisen rejser behovet for, at der skal være samfundsmæssig kontrol med banker, finansieringsselskaber og kapitalkoncentrationer, og der skal være grænser for, hvor meget man må blande erhvervsinteresser, boligspekulation, forsikringsselskaber, pensionsselskaber og udlånsaktiviteter. Og frem for alt skal der være gennemskuelighed i transaktionerne.

Krisen sætter også fokus på, at samfund med store, sunde og dynamiske offentlige sektorer er mere robuste overfor kriser. Den offentlige sektor er både reguleret og gennemskuelig, og den kan virke som en buffer, når den private kapital går fallit. Hvordan pokker ville det have set ud, hvis alle samfund var blevet afviklet efter Anders Fogh Rasmussens ungdomsdrøm om minimalstaten. Så havde der ingen stater været til at redde bankerne. Og ingen sikkerhedsnet for de, der bliver arbejdsløse.

Derfor stiller en krise, som vi er i netop nu, alvorlige spørgsmålstegn ved VK-regeringen, der systematisk har begrænset statsbudgettet og hindret, at de, der har tjent på finansboblen, betaler en anstændig del af fortjenesten i skat.

Det er markedsøkonomien / kapitalismen, der er i krise.

Økonomiske kriser er det mest synlige tegn på den liberale ideologis utilstrækkelighed.

Derfor har Tina Nedergaard og andre liberalister så svært ved at smyge sig udenom deres ansvar for krisen.