Hvad skal ind ? - sol og vind !!

A-kraft er til debat igen.

Næppe er problemerne i Japan løst, før end ”fremsynede” kræfter prøver at overbevise os om a-kraftens lyksaligheder.
A-kraft er ikke en løsning på den globale udledning af CO2 og drivhusgasser. Hvis vi vil udledningen til livs, skal man satse på vedvarende energi og spare på forbruget.
A-kraft er ikke sikkert. Når der sker uheld, er de meget alvorlige. Spørg i Rusland. Spørg i England. Spørg Japan.
A-kraft udgør en sikkerhedspolitisk trussel. A-kraftværker kan udsættes for terror og krigshandlinger.
Afstanden mellem a-kraft og a-bomber er lille. Det er de samme teknologier og materialer der bruges.
A-kraft udgør et demokratisk problem. Anlæg og forsyning er højt specialiserede, og det er umuligt at underlægge værkerne en egentlige folkelig og demokratisk styring.
A-kraft laver affald. Plutonium er først ufarligt efter 500.000 ĂĄr. Til sammenligning har der kun være a-kraftværker i drift 60 ĂĄr.
Med 34 nye værker på vej i Kina, forøger vi problemet for hele menneskeheden.
Under Risø ligger 230 kg affald, som det har kostet 1,5 mia. kr. at skaffe af vejen.
Derfor er det uforstĂĄeligt, at nogen kan tale for a-kraftens lyksaligheder.
Uanset om man er venstre- eller højreorienteret, dansker eller japaner, så er der ingen sikkerhed i atomenergi.
Vedvarende energi – sol, vind og vand – er til gengæld sikkert og ukompliceret.
Vi vil i Enhedslisten investere i omlægning til vedvarende energi og bæredygtig produktion.