Spare eller investere ?

VK og O har fået mange til at tro på, at samfundets økonomi er på afgrundens rand.
Men tiden er vist inde til at slå en smule koldt vand i blodet.
Danmark er et af verdens rigeste lande – ja på nogle områder et overflodssamfund.
Danmark har en højt uddannet arbejdsstyrke – ja højt uddannet befolkning generelt.
Det største problem vi står overfor er, at landet bliver mere og mere skævt.
4 relativt enkle forslag, som kunne rette gevaldigt op på samfundsøkonomien uden at skære i velfærden (og uden at skulle arbejde 12 minutter mere).
Men de kræver at vi bryder tabuet om ikke at røre de bedst stillede:
A): Drop skattelettelserne til de rigeste 10 %. D.v.s.  de, der har en årsindtægt på over 500.000 kr. Lad dem betale det samme som i 2009. Det giver en ekstra indtægt på 7,3 mia. kr.
B): Beskat de multinationale selskaber. Det er utroligt at den nye statsminister har droppet den planlagte særlige skatteindsats over de multinationale selskaber der ikke betaler skat eller kun betaler lidt skat. Her er mindst 5 mia. kr. at hente.
C): Ny afgift på aktiespekulation. En forsigtig afsætningsafgift på en halv procent vil give 7,6 mia. kr
D): Beskat Nordsøolien. Da aftalerne blev indgået kostede en tønde olie ca. 22 USD. Den er siden blevet mindst 4-doblet. Desuden har det vist sig, at der er mindst dobbelt så meget olie og gas i undergrunden, som dengang beregnet. Her er forsigtig sat endnu 10,0 mia. kr.
(Tallene beror på finansministeriets og skatteministeriets beregninger)
Er I med på den, V,K og O ?

Ellers må I overlade roret til andre, der har vilje til at rette op på det skæve Danmark.