Pisk eller gulerod

Skatten skal sættes ned. Det var budskabet fra den konservative Christian Wedell-Neergaard (Kons) fredag 5.august i Dagbladet.Og det skal efter hans mening være topskatten, som skal ned. Den er en hindring for vækst og nye arbejdspladser, mener han. eg forstår ikke helt den form for logik. Er det kun de rigeste, som sætter ting i gang, hvis de bliver inspireret med en gulerod i form af skattelettelser ? Og modsat altid de lavtlønnede, der skal have pisken i form af lavere dagpenge og ringere efterløn for at yde mere ? Hans argumentation vender på hovedet. Der er brug for at nogen sætter noget i gang. Og når de mest velhavende og det private erhvervsliv tøver, må andre træde til. For eksempel staten og kommunerne. Vi har opbygget et samfund med stærke institutioner for at de kan handle når det private marked ikke slår til. Og hvis staten og kommunerne skal kunne handle i en sådan situation, er vi nødt til at betale skat, ikke mindst de, der har de højeste indtægter. Roskilde kommune har netop mærket, hvad manglende indtægter betyder, nemlig fyringer af mange ansatte. VKOs 10-årige skattestop har været en katastrofe for det danske samfund. Men det heldigvis ingen naturlov, at den politik skal fortsætte. Og det er heller ingen naturlov, at vi ikke kan vende rundt på rollerne. Måske vil Danmark have godt af at guleroden bliver brugt overfor de lavtlønnede, og pisken overfor de bedst stillede. 

| Emneord: