På sprøjten og støtten

Da jeg var ung var landbruget et af vores vigtigste erhverv.Nu er det et erhverv i krise, både økonomisk, miljømæssigt og moralsk. Lidt populært kan man sige, at dele af landbruget er både på spørjten og støttet 

Landbruget skal også i fremtiden spille en rolle. Men det kræver en grundlæggende omlægning.

Økonomisk er mange landbrug overbelånt – og erhvervet har i øjeblikket en samlet gæld på mere end 350 mia. kr. Erhvervet er sandsynligvis det mest stats- og EU-subsidierede erhverv i Danmark.

Det skal ændres. Målet er landbrug, som kan bære sig selv uden tilskud.

De produkter, vi i dag tilbydes, udbydes til discountpriser. Hvem synes om svinekød, produceret på store svinefabrikker med meget lidt plads pr svin, med højt forbrug af forebyggende medicinering, hvor svinene transporteres mange hundrede kilometer til et tysk svineslagteri, hvor underbetalte polske kolonnearbejdere tager sig af opskæringen. Hertil kommer at mange danske landmænd ikke føler sig for fine til at bruge underbetal arbejdskraft fra Ukraine og østeuropæiske lande.

På den måde produceres op mod 20 millioner svin om året.

I jordbruget bruges stadig store mængder sprøjtegifte (eller "planteværn" som landbruget smagfuldt kalder det) og kunstgødning..

Landbruget skal omlægges 100 % økologi, og produktionen skal ned på et bæredygtigt niveau.

Det betyder, at vi som forbrugere skal vænne os til at betale den reelle pris for fødevarer af en høj kvalitet, produceret under ordentlige forhold.

Det vil være et af mine mål i Folketinget.