Rød & grøn - hånd i hånd

Ingen bør klage over at økonomien glemmes i valgkampen. Tallene fyger gennem luften. Det er vigtigt at have styr på.Men miljø og klima er på den lange bane vigtigere. Hvad nytter det med penge på kistebunden hvis vi stille og roligt smadrer grundlaget for at leve på vores smukke klode ?

Trafikken, elforbruget og vores varmeforbrug er de store miljøsyndere og er altovervejende baseret på fossile brændsler.

Det skal laves om. Vi har allerede stor viden og mange års erfaring – men farten skal sættes.

Gamle huse skal energiroveres og nye skal bygges som plus-energihuse, der bidrager med overskuds-energi, i stedet for at forbruge.

Trafikken – både person- og godstrafikken. skal flyttes fra biler til tog og busser. Selvom bilen giver frihed til at køre hvorhen vi vil, må vi i må begrænse privatbillismen, indtil der findes teknologi, der ikke forurener – f.eks. elbiler der kan "tankes op med sol- eller vindenergi..

Elforbruget skal helt over på vind, sol eller bølgeenergi.

Varmebehovet skal også dækkes af vedvarende energi.

Hvis vi går i gang med det samme (og ikke venter på internationale beslutninger) er der desuden mulighed for, at det kan give et forspring, så vi igen kan blive førende eksportører af miljøfremmende teknologier og viden.

Rød og grøn tankegang skal gå hånd i hånd.