Stop misbrug af udenlandsk arbejdskraft

Tusindvis af murere, tømrere og andre håndværkere er arbejdsløse.

Det sker, fordi en stadig større gruppe arbejdsgivere ser en fidus i at erstatte dem med underbetalt og uorganiseret arbejdskraft importeret fra udlandet. Det gør de for at kunne underbyde andre firmaer og øge egen profit – kort sagt social dumping. I enkelte tilfælde så groft, at der er tale om reelt tvangsarbejde. Det er et ubetinget krav, at arbejde i Danmark skal udføres på overenskomstmæssige vilkår, og at lovgivning vedrørende arbejdsmiljø, skat og moms skal overholdes. For at stoppe misbruget af udenlandsk arbejdskraft vil Enhedslisten gennemføre en række initiativer, der kan sætte en prop i dette nye hul i den danske arbejdsmarkedsmodel:

Effektiv kontrolmyndighed fra Arbejdstilsynet, SKAT, politiet og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.Fagforeninger skal sikres adgang til arbejdspladsen Og der skal indføres ID sikkerhedskort til alle arbejdere på byggepladser.Der skal indføres bestilleransvar, så bestilleren eller ordregiveren hæfter for, at entreprenører og underentreprenører betaler den aftalte løn til deres ansatte samt betaler skat og moms til staten. For entrepriser over 100.000 keUdrykningsstyrke til hurtig indsat, som på begæring fra fagforeningerne kan rykke ud inden for 24 timer og tage stilling til om en udenlandsk virksomhed overholder reglerne.Bedre skatteregler. Skattefriheden for udenlandske firmaer i de første 6 måneder skal ophæves.En social protokol i EU der sikrer fagbevægelsens konfliktret.Staten, regionerne og kommunerne skal kræve danske overenskomster på offentlige opgaver i udbud.Strengere straffe til overtrædere af arbejdsmiljølovgivningen, skattelovgivningen og ved brug af illegal arbejdskraft. Bødestørrelser skal hæves og det skal være muligt at idømme arbejdsgivere fængselsstraf, og fratage dem retten til at drive virksomhed.

Med sådanne regler vil det være muligt at holde styr på de tiltagende problemer med udnyttelse af arbejdskraft fra bl.a. Østeuropa.