Hjælp til verdens fattige

I mange år har dansk bistands- og udviklingspolitik haft en række svagheder.

 Dem er der taget fat på i den nye lov om udviklingssamarbejde – en lov om Danmarks aktivitet især i 3. Verden.

God forberedelseDet fornuftigt at dvæle ved forberedelsen af loven.Mange debatter er gennemført – både live og på nettet. Mange hundrede aktive har deltaget og bidraget.Og mange af forslagene har fundet vej og er blevet væsentlige ændringer i dette forslag til lov.Ministeren har deltaget undervejs.Jeg vil opfordre til at alle love bliver forberedt ligeså grundig og i ligeså direkte debat som denne.

Verdens problemer

Problemerne er ude i verden er alvorlige. Godt 40 % af verdens befolkning har kun en indtægt på 12 kr. eller mindre at leve for om dagen.

50 års udviklingspolitik har endnu ikke for alvor gjort op med fattigdom og ulighed i verden.

Danmark sakker agterud

Danmark er sakket agterud fra årene, hvor udviklingspolitikken var i højsædet. Skiftende danske regeringer har købt "truslen om terror" og har skiftet den bløde udenrigspolitik ud med en "aktivistisk" sikkerhedspolitik.

Fra at udviklingsbistanden var en vigtig og selvstændig indsats, er den i flere og flere situationer blevet underlagt og smeltet sammen med landets sikkerhedspolitik. Det duer ikke.

Danmark er gået fra at bruge 1,02 % af BNI i 2000, til i 2011 at bruge 0,86 %.

Desuden havde Danmark i 2000 en pulje på 0,5 % af BNI til miljø- og fredsindsatsen - udover den fattigdomsorienterede udviklingsbistand. Den er gennem årene fjernet og er blevet en del af bistanden.

I regeringsgrundlaget står der: "Regeringen vil opjustere udviklingsbistanden, så den over en årrække kommer tilbage på 1 pct. af BNI."

Det er en god og rigtig målsætning, som vi skal have sat årstal på.

Målet på 1 % bør ind i loven.

Tag pengene fra militæret

Udviklingsbistanden fra de rige lande falder

Fra 2010 til 2011 faldt den globale bistand med 2,7 %.

Den ligger i dag på ca. 120 mia USD.

Samtidig opruster de samme rige lande.

De samlede globale militærudgifter nu er oppe på 1.738 mia. USD – eller 5 gange Danmarks samlede BNI.

Tænk hvor mange, der kan lære at læse, blive vaccineret, få sig en uddannelse eller et arbejde, eller gå mæt i seng hver dag - for de mange penge, der spildes på militær.

Robin Hood skat

En anden genvej til at sikre midler til en højere udviklingsbistand på global plan vil være at indføre skat på valutatransaktioner, en såkaldt Tobin-skat eller Robin Hood-skat. Den skal også være en del af dansk udviklingspolitik.

En generel beskatning af finansielle transaktioner på bare 0,05 procent kan medføre indtægter på cirka 440 mia USD årligt, såfremt den er global.

FN skal styrkes

Verdens Økonomiske Forum i Davos, hvor de allerrigeste lande mødes, har i manges øjne en højere status end FNs generalforsamling. Det er en forkert udvikling.

FN er siden stiftelsen blevet undergravet og splittet op.

FN har store svagheder i sin struktur, bl.a. i den måde, som Sikkerhedsrådet fungerer på.

Men FN er alligevel det vigtigste forum, hvor alle klodens lande mødes.

FN skal støttes og udvikles som en central del af vores udviklingsbistand. Jeg ser gerne et fælles nordisk initiativ for at reorganisere FN til de nye opgaver og den nye tid.

Sammenhæng i politikken

Og så skal der være sammenhæng i politikken.

Det kan ikke nytte, at vi med den ene hånd giver udviklingsbistand og med den anden hånd laver handelsaftaler, der stjæler fra de fattige igen.

Mange handelsaftaler laves gennem EU.

I Lissabontraktaten fastslås det netop, at der skal sikres sammenhæng, så politikker, der vedtages, ikke må have negative konsekvenser for udviklingen i verdens fattigste.
Jeg vil opfordre til, at vi i de videre forhandlinger strammer op på denne beslutning om sammenhæng mellem forskellige lovgivninger.

Udviklingspolitisk Råd

Loven ændrer på hvem der vejleder ministeren. Styrelsen og Rådet afvikles. I stedet for oprettes der et Udviklingspolitisk Råd med 15 pladser – og et bevillingsnævn. Der har i høringsbidragene været rejst kritik af den nye organisation – og der er god grund til at lytte til de mange kommentarer.

Alt i alt er vi kommet et rigtig godt stykke med den nye lov – og jeg ser frem til udvalgsarbejdet, hvor jeg håber, vi får de sidste ting på plads.

Dansk udviklingsbistand (i % af BNI)

 • 2000: 1,06 %
 • 2001: 1,03 %
 • 2002: 0,96 %
 • 2003: 0,84 %
 • 2004: 0,85 %
 • 2005: 0,81 %
 • 2006: 0,80 %
 • 2009: 0,88 %
 • 2010: 0,91 %
 • 2011: 0,86 %
 • 2012: 0,83 %
 • 2013: 0,83 %

Top 5 i udviklingsbistand 2011 (i % af BNI)

 • Sverige 1,02 %
 • Norge 1,00 %
 • Luxembourg 0,99 %
 • Danmark 0,86 %
 • Holland 0,75 %