Uacceptable forhold i israelske fængsler

Enhedslisten har erfaret, at op mod 2.000 fanger i israelske fængsler.

Nogle har sultestrejket så længe, at deres liv og helbred er i fare.

Desuden har 2 personer, Bilal Diab og Thaer Halahleh, i 2 måneder været administrativt tilbageholdt uden at komme for en dommer.

De sultestrejkende palæstinensiske fanger kræver:

Stop for Israels omfattende brug af isolation af 'sikkerhedsgrunde', som i øjeblikket omfatter 19 fanger, hvoraf nogle har været i isolation i 10 år.Stop for Israels omfattende brug af administrativ tilbageholdelse, det vil sige fængsling uden retssag og anklage, som for tiden omfatter 322 palæstinensiske fanger.Ophør af en række straffemetoder i forhold til fangerne, for eksempel nægtelse af familiebesøg og nægtelse af uddannelse under fængslingen.

Den nuværende palæstinensiske sultestrejke er en protest imod Israels kollektive afstraffelse af samtlige palæstinensiske fanger på grund af fangernes udtalte solidaritet med de langvarige, individuelle sultestrejker gennemført af Khader Adnan, Hana Shalabi, Bilal Diab og Thaer Halehleh.

Enhedslisten støtter de palæstinensiske fangers protest og fordømmer Israels permanente brud på fangernes rettigheder.

Vi forlanger at de israelske myndigheder sikrer:

Omgående overførsel af Thaher Halahleh til et civilt hospital, og overførsel af fanger, der har sultestrejket i mere end 40 dage til hospitaler. Desuden at alle sultestrejkende får mulighed for kontakt til advokater og uafhængige læger – især Bilal Diab og Thaer HalahlehAt ingen sultestrejkende lænkes under hospitalsindlæggelseAt alle sultestrejkende – især de, der har sultestrejket i længe – får adgang til familiebesøg, mens de stadige er klareAt alle informationer om deres tilstand gives til deres familier, som sygehuspersonalet er forpligtede til indenfor medicinske, etiske regler og tavshedspligtAt Bilal Diab og Thaer Halahleh og andre administrativt tilbageholdte fanger straks og uden tøven frigives.

Vi beder de israelske myndigheder løbende at orientere os om initiativerne.

Vi opfordrer udenrigsminister Villy Søvndal på Danmarks vegne – og sammen med sine EU kolleger - at lægge optimal pres på Israel.

Desuden bør ministeren gøre hvad han kan for at FN gribe ind i sagen.