Militær mod strejke i Colombia

Protest til Colombias regering fra Enhedslisten

Enhedslisten protesterer mod den stigmatisering, forfølgelse og undertrykkelse, som den politiske og sociale bevægelse Den Patriotiske March lider under.

Hr. Præsident Juan Manuel Santos

Vi udtrykker hermed vores dybeste bekymring over den udsatte situation, som medlemmerne af den colombianske politiske og sociale bevægelse Den Patriotiske March befinder sig i.

Vi forstår, at adskillige sektorer i det colombianske samfund, herunder arbejdere, studerende og almindelige borgere, har været på gaden de seneste uger i national strejke, hvormed de har gjort brug af deres legitime ret til at organisere sig, ytre sig og demonstrere. I den forbindelse, observerer vi en optrapning af undertrykkelsen mod medlemmer af den politiske og sociale bevægelse Den Patriotiske March og vi identificerer adskille hændelser, som til sammen stiller medlemmerne af den nævnte bevægelse i en yderst sårbar situation.

Med bred opbakning har den politiske og sociale bevægelse Den Patriotiske March involveret sig i mobiliseringerne – ligesom andre brede colombianske organisationer har gjort det. Derfor finder vi det upassende at Den Patriotiske March er blevet beskyldt for både at tvinge personer til at deltage i strejken og at søge at obstruere forsøgende på at opnå en aftale med regeringen til løsning af strejken. Disse beskyldninger sætter medlemmerne af bevægelsen i fare og repræsenterer en mangel på respekt fra regeringens side for landets befolknings krav.

Vi ser med stor bekymring på det faktum, at man har set sig nødsaget til at indsætte militæret mod de civile og folkelige protester. Dette skridt repræsenterer en krænkelse af princippet om distinktion i den humanitære folkeret, der forsikre at civilbefolkningen beskyttes.

I forlængelse heraf betragter vi de 9 dræbte og omkring 800 sårede på to uger som yderst uacceptable. De 512 anholdte ser vi ligeledes som kritisable, og vi tager særligt afstand fra anholdelsen af Hubert Ballesteros, medlen af ledelsen for Arbejdernes Enhedscentral, CUT, Næstformand for Landarbejderfagforeningen FENSUAGRO, talsmand for forhandlings- og aftalebordet og medlem af Den Patriotiske Marchs ledelse.

Vi anmoder om:

At De offentligt trækker de udtalelser tilbage, hvor De fredag d.30. august gjorde Den Patriotiske March direkte ansvarlig for at man ikke kunne finde en løsning på den nationale strejke.At De standser den kriminalisering af de sociale protester i Colombia, som medfører undertrykkelse og stigmatisering af den sociale og politiske bevægelse.At De stiller garantier for den fysiske og psykiske integritet af medlemmerne af den politiske og sociale bevægelse Den Patriotiske March og alle de personer, som deltager i mobiliseringen. 

| Emneord: