Militær og bistand hånd i hånd

Freds- og konfliktløsning skal oprustes

De 3 ministre, udenrigsminister Villy Søvndal, forsvars minister Nicolai Wammen og udviklingsminister Christian Friis Bach fremlagde fredag på et møde i ministeriet deres nye politik, hvor de samtænker den militære, den udenrigspolitiske, den politimæssige og udviklingspolitiske indsats i skrøbelige stater.

Politikken er blevet til på baggrund af erfaringer fra indsatsen i Østafrika og Afghanistan.

Christian Juhl, Enhedslistens Udenrigsordfører udtaler:

Der er mange fornuftige tanker i regeringens Samtænkt Stabilisering, hvis den bruges med udgangspunkt i de skrøbelige staters objektive behov.

Men Danmark har i de seneste år især gået med ind i forskellige krige i skrøbelige stater, været med til at vælte siddende regeringer og efterfølgende måttet rydde op med den samtænkende indsats – og ikke mindst udviklingsbistanden – efter de fejlslagne indsatser. Afghanistan er et lysende eksempel.

Strategiens helt store svaghed er, at den ikke berører den forebyggende fredsskabende og konfliktløsende indsats. Det skyldes uden tvivl, at Danmark for nogle år siden lukkede det danske Freds- og Konfliktforskningscenter, og siden ikke har udviklet kapaciteten på dette område.

Enhedslisten sikrede i Filnansloven for 2012 en bevilling på 8 millioner til forskning i fredsskabelse og konfliktløsning over 3 år. Der er efter Enhedslistens mening brug for et permanent danske Center for Freds- og Konfliktforskning, hvis Danmark skal have den rette kapacitet til den internationale indsats, som er beskrevet i Samtænkt Stabilisering 

| Emneord: