Stop dansk gældsslaveri i Indien

DanWatch har lanceret dokumentarfilmen, 'Seeds of Debt', samt rapporten, 'Danske investeringer i indisk gældsslaveri'.Filmen handler om verdens næststørste agrovirksomhed, Syngenta, der låner penge ud til såsæd og gødning til fattige bønder i Indien. Både bønder og agenter fortæller om renter på 50%-100%, der skaber gældsslaver ud af tusindvis af bønder og driver dem til selvmord. Flere end 280.000 indiske bønder har de senere år begået selvmord pga. gældsslaveri. Rapport, 'Danske pensionspenge i indisk gældsslaveri' dokumenterer, at syv danske pensionskasser i dag har investeret knap 300 millioner kroner i Syngenta.

Det er ganske uacceptabelt, at danske pensionskasser har investeret i Syngenta. De bør omgående stoppe sådanne kyniske investeringer, som indirekte er medvirkende til at landmænd i stort tal begår selvmord på grund af deres gældsslaveri.

Vi bør i Folketinget finde veje til at stramme reglerne for pensionsselskabernes investeringer ude i verden, efter DanWatchs afsløringer, ikke kun i denne rapport.

Jeg har en række spørgsmål til udviklingsminister Mogens Jensen for at få afdækket ministeriets engagement i den omfattende gældsslaveri. Desuden har jeg bedt ham i et samråd give svar på, hvad han har tænkt sig at gøre for at stoppe Syngenta og andre lignende agrovirksomheders kyniske udnyttelse af fattige bønder i syd.

Filmen kan ses på denne hjemmeside 
Rapporten fra Danwatch er vedhæftet

Det er ikke første gang Danwatch har afsløret problematiske investeringer, sidst ved afsløring af pensionsselskabers og investeringsforeningers investeringer på den besatte palæstinensiske Vestbred i november og december 2014.

 

Spørgsmål til udviklingsminister Mogens Jensen
I forlængelse af DanWatchs afsløringer af danske pensionsselskabers investering i Syngenta beder jeg Udviklingsminister svare på flg. spørgsmål:

1) Har der været involveret danske udviklingsbistand eller erhvervsbistand direkte eller indirekte i aktiviteter, som beskrives i Danwatch's film om indiske gældsslaver ?

2) Kan der opstilles regler, der forhindrer eller begrænser danske pensionsselskabers og investeringsforeningers engagement i den slags aktiviteter ?

3) Hvilke muligheder er der for at dansk udviklingsbistand kan bruges til at gøre gældsslaver i syd fri af ublu udlånere og kyniske agrovirksomheder som Syngenta ?

4) Hvilke muligheder er der for at dansk udviklingsbistand kan bruges til at sikre, at landmændene gøres fri af multinationale agrovirksomheders patent på frø, gødning og sprøjtegifte ?

5) Hvilke muligheder er der internationalt for, f.eks. via FN, at stoppe eller begrænse disse multinational agrovirksomheders udbytning af verdens fattigste bønder ?

I det omfang udviklingsministeren ikke kan svare på spørgsmålene, bedes regeringens øvrige ministre inddraget.

 

Indkaldelse til samråd med udviklingsminister Mogens Jensen i Udenrigspolitisk Udvalg
DanWatch har i dag lanceret dokumentarfilmen, 'Seeds of Debt', samt rapporten, 'Danske investeringer i indisk gældsslaveri'.
Filmen handler om verdens næststørste agrovirksomhed, Syngenta, der låner penge ud til såsæd og gødning til fattige bønder i Indien. Både bønder og agenter fortæller om renter på 50%-100%, der skaber gældsslaver ud af tusindvis af bønder og driver dem til selvmord. Flere end 280.000 indiske bønder har de senere år begået selvmord pga. gældsslaveri. Rapport, 'Danske pensionspenge i indisk gældsslaveri' dokumenterer, at syv danske pensionskasser i dag har investeret knap 300 millioner kroner i Syngenta.

Jeg indkalder hermed udviklingsministeren til samråd i URU med henblik på svar på flg. spørgsmål:

A) Hvad kan ministeren berette om afsløringerne i filmen og rapporten ?

B) Hvad vil ministeren gøre for at begrænse den slags udbytning i 3. Verden ?

C) Hvad vil ministeren gøre for at stoppe danske investeringer i den slags aktivitet ?

D) Hvad vil ministeren gøre for etablere alternative forsynings- og financeringsveje for verdens fattigste bønder for at forhindre den multinationale agroindustris udbytning af dem.

BilagStørrelse
Danske investeringer i gædsslaveri (1).pdf799.43 kB
| Emneord: