Utrolige arbejdsgivere

Det kan bedst betale sig at være på dagpenge. siger DA.

Dansk Arbejdsgiverforenings nyhedsbrev AGENDA påstår, at det bedre kan betale sig at være på dagpenge end på arbejde. Ja der skulle være 5-7 kr. mere pr. time på dagpenge-. Beviset består bl.a. i at sammenligne Industriens Overenskomst minimalløn med den højeste dagpengesats.
Gulerødder og kartofler kan ikke sammenlignes, selvom de af og til indgår i samme ret.
1) Hvilke danske arbejdsgivere, der søger ufaglært arbejdskraft gennem jobcentre, a-kasser og annoncering, kan ikke få den nødvendige arbejdskraft ? Jeg kender ikke nogen, selvom jeg har været i branchen i 20 år.
2) Industriens overenskomst er en minimallønsoverenskomst, hvor det forudsættes, at der er adgang til lokal løndannelse, i form af lokal forhandling, akkordaftaler eller bonus.
Hvilke virksomheder betaler den nøgne industri-mindsteløn ? Jeg kender ikke nogen.
3) Ingen arbejdsløs får mere end 90 % af den tidligere løn - men ofte mindre. I gennemsnit ligger dagpengene på 50-60 % af tidligere løn. Regneeksemplerne hænger ikke sammen i den praktiske verden. Jeg kender ikke eksempler på at erfarne og rutinerede arbejdere er blevet tilbudt Industriens Mindsteløn.
4) Det, som for alvor er problemet, er risikoen for helt at miste forsørgelsen, når de 2 års dagpenge er gået. Derfor er der (selvom det virker mærkeligt og utroligt for vellønnede DJØF'erne i DA) mange, der går på arbejde, selvom de ikke tjener noget særligt på det på den korte bane..
Om igen, kære AGENDA. Det kan I godt gøre bedre - medmindre formålet er at dæmonisere danske arbejdsløse - og legalisere arbejdsgivernes brug af underbetalt udenlandsk arbejdskraft.

| Emneord: