Silkeborg for mangfoldighed

Krise og arbejdsløshed giver næring til lette og populistiske svar. Det er de fremmedes skyld – de tager arbejde, prøver nogle at forklare.

ISIL, Al Qaeda og Boko Harams fascistiske aktiviteter i krigene giver næring for had.
Det er de fremmedes skyld – de er i ledtog med dem, prøver nogle at forklare det med.
Der er ingen undskyldninger for de, der myrder mennesker på en redaktion i Paris, i krigen i Syrien eller i landsbyerne i Nigeria. Enhver person er ansvarlig for sine handlinger. De kan ikke tørre ansvaret af på den ene eller anden religion – ligesom vi ikke kan give den ene eller anden religion skylden.

Vi leder vel alle efter en forklaring på, hvad der får mennesker til at gå ind i fundamentalistiske grupper.
Hvorfor kan nogle blive så forblændede af galskab ?
Hvad er det, der får unge jyder til at drage i krig i Syrien og Irak ?
Arbejdsløshed, isolation, eksklusion – og Danmarks deltagelse i mere eller især mindre velfunderede krige hjælper ikke på situationen.
En global ulighed, hvor 87 enkeltpersoner ejer ligeså meget som den fattigste halvdel af klodens befolkning gør det heller ikke bedre.
Hvad kan vi gøre ved det ?
Hvordan skal vi handle uden selv at blive fundamentalistiske ?

Det er efter min mening vigtigt, at vil ikke dæmonisere alle muslimer og lægge dem for had, fordi nogle vanvittige i deres religions navn gennemfører så grusomme handlinger.
Og vigtigt, at vi ikke forfalde til at råbe på mere politi og flere midler til efterretningstjenester og overvågning.
Eller endnu værre, - at der skal indføres nødret, så almindelig lovgivning kan sættes ud af kraft.
Terror kan ikke bekæmpes med mere lukkede samfund eller mere overvågning.

Mange må flygte i disse år.
Aldrig siden 2. Verdenskrig har så mange været på flugt fra krige, sult og sygdomme.
Aldrig har behovet for at hjælpe været så stort.

Vi lever i en del af verden, hvor vi har råd til at hjælpe flygtningene.
Vi sender nødhjælp, mad og medicin til lejrene i Tyrkiet, Libanon og Jordan.
Vi sender læger til ebola-ramte områder.
Vi hjælper med mad, medicin og et sted at bo, når naturkatastrofer rammer.
Vi tager imod nogle få af flygtningene.
I mange kommuner er der lave grupper og komiteer, der byder velkommen og hjælper flygtningene med et tåleligt asyl.
Kun få vender ryggen til.
Vi hjælper så godt vi kan.

Et andet sted i Silkeborg, samtidig med vores demonstration for mangfoldighed, demonstrerer andre, der mener, at problemet er muslimerne – de fremmede.
På deres (SIADs) hjemmeside skriver de
• Mennesker der ikke følger og respekterer dansk sæd og skik, skal forlade landet
• Fremmede skal fratages statsborgerskab
• Fremmede skal fratages overførselsindkomster
• Fremmede skal anbringes i bevogtede ø-lejre under ligeså spartanske forhold, som i de fattigste lande
• Al hensyntagen til fremmed skik, sprog og religion fjernes fra det offentlige rum.

Det er fundamentalistiske svar. Det er udanske svar.
Skal fundamentalisme bekæmpes med fundamentalisme – for at blive i deres eget sprogbrug ?
Enhver kan forestille sig, hvordan et sådan samfund vil komme til at se ud.
Deres programerklæringer følger og respekterer ikke dansk sæd og skik. Og på den måde er de deres egen værste fjende.

Jeg er meget enig med den amerikanske folkesanger Holly Near, når hun synger:
Jeg er ikke bange for din Jahve
Jeg er ikke bange for din Allah
Jeg er ikke bange for din Jesus
Men jeg er bange for, hvad du gør i din guds navn

Jeg er ikke bange for kirker
Jeg er ikke bange for templer
Jeg er ikke bange for bøn

Jeg er ikke bange for din Bibel
Jeg er ikke bange for din Tora
Jeg er ikke bange for din Koran
Men jeg er bange for, hvad du gør i dine hellige skrifters navn

Forrige lørdag åbnede Jens Galschiøts udstilling på Kunstcenter Silkeborg Bad.
Den hedder Abrahams Børn og henviser til at Abraham er fælles stamfar for både jødedommen, islam og kristendommen
Hvert bogstav i ordet Fundamentalisme er i hans kunstværk bygget op af de hellige skrifter fra de 3 religioner – i alt 8.000 bøger i et 14 tons tung installation i stål og kobber. 3,5 meter høj og 9 meter i diameter.
På skærme i installationen kan man på den ene side læse lyse citater fra Biblen, Toraen og Koranen, der giver gode og positive råd til, hvordan mennesker bør leve og være overfor hinanden.
På skærmene på den anden side kan man læse mørke citater – der på inhuman vis opfordrer mennesker til at slå ihjel, undertrykke og behandle anderledes troende dårligt.
Ingen af de 3 skrifter har noget at lade hinanden høre hvad grusomhed angår.
Der er noget at tænke på for os alle.
Fundamentalisme trives mange steder og i mange former.
Desværre også hos - som jeg nævnte tidligere - hos de, der lige nu demonstrerer på Torvet.

Jeg har ofte mødt fremmede, der er kommet til vores by
– nogle er blevet mine gode venner.
Jeg har holdt nytårsaften sammen med Abbas og Shahin og deres familie fra Iran.
Jeg har festet og lavet frivilligt arbejdet sammen med Nerfid og Slata fra Bosnien.
Jeg har nydt samværet med Gohar, Gevok, Annahit og Sevak fra Armenien.
Jeg har for nylig lært Ahmad og Serdal fra Kurdistan at kende.

De er flygtet fra deres hjemlande.
De har alle fundet et sted at være.
De har fundet plads i vores fællesskab.
De er alle faldet til hos os.
Religion har aldrig været en hindring.
Deres erfaringer, kultur og venskab har gjort os rigere.
Silkeborg er en mangfoldig by.
Det er en af vore styrker.
Det gør byen rigere.
Det gør byen værd at bo i.

Det vil vi ikke have ødelagt af formørkede menneskesyn, fremmedhad og racisme.

Vi skal forsvare mangfoldigheden, åbenheden.
Vi skal vise modet til at møde flygtninge med venskab og gæstfrihed.
Det skal vi gøre med argumenter.
Der skal vi gøre ved at vise, at vi ikke kun er rige på penge og materielle værdier.
Det skal vi gøre ved i praksis ved at gøre vores land til et mere åbent, demokratisk sted at leve - og et sted, hvor ingen bliver ekskluderet.

Et samfund, der aldrig bliver sig selv nok,
Et samfund, der tager stilling mod den uretfærdighed der hersker i verden,
Et samfund, med sammenhold og solidaritet er vores svar.

 

 

Tale holdt ved demonstrationen Silkeborg for Mangfoldighed
2. februar 2015

| Emneord: