Lovet hjælp til Gaza udebliver

For seks måneder siden lovede internationale donorer 3,4 mia. dollars til genopbygning i Gaza. Ud over pengene lovede donorerne virkelig forandring, der skulle afslutte konflikten og hjælpe palæstinensere og israelere hen mod en retfærdig og varig fred. Seks måneder senere har donorerne hverken levet op til deres løfter eller deres flotte ord. 100.000 palæstinensere i Gaza er stadig hjemløse. Ikke et eneste af de 19.000 ødelagte huse er blevet genopbygget. Vand- og elektricitetsforsyningen er uregelmæssig. Skoler og hospitaler ligger stadig i ruiner. Flere end 800.000 mennesker har ikke penge til at købe mad. Det fremgår af en rapport, som bl.a. Folkekirkens Nødhjælp står bag.

Når donorer ikke lever op til tilsagn om at genopbygge Gaza og få ophævet blokaden, gør de sig medskyldig i meget store lidelser for borgerne i Gaza.

Det er uacceptabelt, at politiske ledere på møder på fine konferencecentre foran snurrende kameraer lover hjælp til ofre efter Gaza-krigen, og så bagefter, når kameraerne er slukket, ikke leverer den lovede hjælp.

Det er især påfaldende og uacceptabelt, at Israel, der har bombet Gaza, ikke hverken frivilligt har bidraget til opbygningen, eller er pålagt at betale krigsskadeerstatning.

For kort tid siden viste det sig, at donorerne bag hjælp til flygtningene fra krigen i Syrien heller ikke har leveret den lovede hjælp, hvorfor hjælpen til bl.a. flygtningene i Jordan har fået halveret deres i forvejen meget lille hjælp til mad, bolig og medicin.

Landene og FN bør sikres en konsekvent opfølgning, og den danske regering bør gå forrest i at sikre dette. Jeg har derfor bedt udviklingsministeren om at følge op på disse svigt. Henvendelsen til ministeren kan se nedenfor.

Nødhjælpsorganisationernes rapport kan læses her: https://www.noedhjaelp.dk/nyheder/seneste-nyt/gaza-det-internationale-sa...

Henvendelse til udviklingsministeren

For seks måneder siden lovede internationale donorer 3,4 mia. dollars til genopbygning i Gaza. Ud over pengene lovede donorerne virkelig forandring, der skulle afslutte konflikten og hjælpe palæstinensere og israelere hen mod en retfærdig og varig fred. Seks måneder senere har donorerne hverken levet op til deres løfter eller deres flotte ord. 100.000 palæstinensere i Gaza er stadig hjemløse. Ikke et eneste af de 19.000 ødelagte huse er blevet genopbygget. Vand- og elektricitetsforsyningen er uregelmæssig. Skoler og hospitaler ligger stadig i ruiner. Flere end 800.000 mennesker har ikke penge til at købe mad. Det fremgår af en rapport, som bl.a. Folkekirkens Nødhjælp står bag.

1. Hvad mener ministeren om den store forskel, der er mellem de tilsagn, som donorerne bag hjælpen til borgerne i Gaza har givet, og den situation, der er i området lige nu ?

2. Hvad vil ministeren gøre, for at genopbygningen af Gaza hurtigt kommer i gang ?

3. Hvad vil ministeren gøre for at Israel som skadevolder, bliver gjort ansvarlig for skaderne og pålægges at bidrage til genopbygningen af Gaza ?

4. Hvad vil ministeren gøre for den lovede forandring, der skulle afslutte konflikten og hjælpe palæstinensere og israelere hen mod en retfærdig og varig fred

5. Hvordan vil ministeren sikre, at der generelt kommer overensstemmelse mellem donorers tilsagn og deres reelle betalinger ?

 

| Emneord: