EL til Pape: penge til forebyggelse – ikke mere militær

EL til Pape (C): penge til forebyggelse – ikke mere militær

De Konservatives Søren Pape Poulsen har bebudet at ville finde en ekstra milliard til forsvaret. Christian Juhl, udviklingsordfører for Enhedslisten, svarer igen med, at yderligere penge til Danmarks internationale engagement skal gå til forebyggende arbejde gennem udviklingsbistanden – ikke til mere krigsførelse.

Kan det lykkes at finde penge til at styrke Danmarks internationale engagement, skal det være for at fremme Danmark som progressive og solidarisk aktør – ikke som en militærmagt.

Vil man for alvor arbejde for, at danskerne kan føle sig "trygge og sikre", som de Konservative siger, er det altså ikke yderligere krigsførelse og militært isenkram, der er brug for.
I stedet bør Danmark spille en forebyggende rolle gennem vores udviklingsbistand med støtte til direkte fattigdomsbekæmpelse på den ene side og en styrkelse af Danmarks kapacitet til international fredelig konfliktløsning på den anden side.

| Emneord: