Kristian Jensens globale kortsyn


Jeg har netop besøgt udenrigsminister Kristian Jensen. Han har travlt.Han vil skære 2,5 mia. kr. på u-landsbistanden.
Jeg vil på det kraftigste advare ham og regeringen mod at skære i udviklingsbistanden eller at skære i den langsigtede hjælp, for at finde penge til den akutte hjælp.
Det kan få katastrofale følger.
Så længe uligheden og fattigdommen i verden er så stor som nu, og så længe krigene er så omfattende, vil presset for at komme til Danmark og de andre lande i Europa fortsætte.
Det er ikke muligt via mure, grænsebomme eller krigsskibe at holde flygtningen ude.
Vi må i Europa deles om at tage imod flygtningene.
Det gælder også, når der skal opbygges bæredygtige samfund, der hvor de er flygtet fra. Hvis ikke vi fortsætter den langsigtede udviklingsbistand, risikerer vi at øge flygtningestrømmene.
I Enhedslisten mener vi, der er behov for at øge udviklingsbistanden til 1 pct. af BNI. Vi har som et af verdens rigeste lande råd til det.
Og vi mener, det er nødvendigt at tænke langsigtet – samtidig med at vi hjælper, hvor der er akut behov.
Der er som aldrig før brug for både den akutte nødhjælp, der skal hjælpe de, der er på flugt - og den langsigtede udviklingsbistand, der skal være med til at begrænse flygtningestrømmene og krigene.
Både af hensyn til verdens fattigste, til flygtningene og til os selv.
En udenrigsminister, der ikke kan indse det, hober mange store problemer op foran sig.

| Emneord: