Finanslov øger risiko for arbejdsulykker

Arbejdstilsynet er kontrolmyndigheden for at Arbejdsmiljøloven overholdes på arbejdspladserne. Arbejdsulykker koster hvert år mere end 64 mia. kr i sygehusdriften, sygedagpenge, pensioner og tab af produktion på grund af mere end 40.000 ulykker og 20.000 anmeldte erhvervssygdomme.
Regeringen har netop fremlagt en finanslov, der skærer på Arbejdstilsynets indsats. På 3 år vil de skære mere end 20 pct. af arbejdstilsynets mandskab:
2015: 694 ansatte
2016: 684 ansatte
2017: 607 ansatte
2018: 543 ansatte

Det er en barsk udvikling, som den borgerlige regering lægger op til. Færre ansatte i Arbejdstilsynet vil svække både kontrol og retsforfølgelse ar de virksomheder, der spekulerer i dårligt arbejdsmiljø.

Der er stor risiko for at det vil betyde en stigning af arbejdsulykkerne på danske arbejdspladser, og dermed store lidelser for mange, udover en stigning af de offentlige udgifter.

Den forebyggende indsats skal styrkes - ikke svækkes. Arbejdstilsynets skal have flere sanktionsmuligheder overfor virksomheder, der ikke kan eller vil sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Enhedslisten vil afsætte 40 mio. kr. i 2016 og 115 mio. om året i de følgende år til at sikre bemandingen hos Arbejdstilsynet. En sådan investering vil spare samfundet for unyttige udgifter og spare mange mennesker for lidelser, og i alvorlige situationer død.

| Emneord: