Forsvarssamarbejde i Norden

Indlæg i debatten i Folketinget om Norddisk Forsvarssamarbejde 20.10.2015Enhedslisten har sammen med Den Venstresocialistiske Grønne Gruppe i Nordisk Råd tilsluttet sig det nordiske forsvarssamarbejde, men med en klar understregning af, at det anvendes til fredelige formål, og at vi ikke afgiver suverænitet.

Det er afgørende for Enhedslisten, at det er det danske Folketing, der tager beslutningerne, når det danske militær anvendes ude i verden - også i Norden, i samarbejde med andre nordiske lande. Der er nogle vigtige opgaver, som et nordisk forsvarssamarbejde kan løfte, ikke mindst i forhold til overvågning og beredskab i det arktiske område.
Norden i stedet for NATO. Hvis vi kigger sådan lidt mere ud i fremtiden, ser vi meget gerne, at det nordiske samarbejde afløser Danmarks medlemskab af NATO, netop fordi det nordiske forsvarssamarbejde virker på grundlag af denne stærke styring fra Folketingets side. Vi ser sådan på det, at det er Folketinget, der skal styre det, medmindre vi helt udtrykkeligt og meget konkret har overladt ledelsen til et overnationalt organ.
Og mon ikke alle er klar over, at det rette overnationale organ, hvis vi taler om militære operationer i verden, er FN, set fra Enhedslistens synspunkt. Og at indsatsen begrænses til fredsskaende og fredsbevarende indsats.
Desuden er der god grund til at understrege den gode indsats som OSCE gør på dette område.
Østersøsamarbejdet er skabt for at fremme samarbejde med selvstændige baltiske lande og med Rusland. Jeg er ikke nogen tilhænger af Putin – tvært imod. Men jeg ser ingen mening i at svare igen på Ruslands provokationer med en militær optrapning via fremskudte baser i Polen og øgede overflyvninger med bombefly. De nordiske lande har tradition for at kunne spille en positiv rolle, når konflikter skal afværges, vel at mærke med ikke-militære midler. Den nuværende håndtering af Rusland har rum til forbedring. Jeg er på dette område på linje med vores udenrigsminister: Vi skal styrke dialogen med russerne. Hvis ikke vi søger en dialog med vore modstandere om truende konflikter, kan vi være med til at optrappe dem.
Arktis byder på mange nye udfordringer. Det er vigtigt at vi fokuserer på miljø og natur, og en afmilitarisering af Arktis. Arktis skal være atomvåbenfri.
Desuden er der aktut behov for et stærkt fælles beredskab i Search and Rescue arbejdet. Vi er nødt til i de kommende år at flytte penge fra kampfly og andet offensivt militært isenkram til disse beredskabsopgaver i alle nordiske lande. Vi er i øjeblikket ikke i stand til at afværge en skibskatastrofe, eller miljøkatastrofe i Arktis. Vi har ikke materiellet og vi har ikke mandskabet til det. Det skal vi sikre. Det bliver en kæmpe opgave.
Vi har bedre muligheder end i mange år for at udvikle og styrke det nordiske samarbejde. Vi har større behov end i mange år for at udvikle det nordiske samarbejde på dette område.
Lad os gøre det.

| Emneord: