Arbejdstilsynet skal styrkes

 Arbejdsmiljøchef i DA, Christina Sode Haslund forsvarer de voldsomme fyringer i Arbejdstilsynet

Det kunne læses i  Information 26.11.15

Men et årigt niveau på 40.000 arbejdsulykker og 20.000 anmeldte erhvervssygdomme og en årlig samfundsmæssig udgift på den forkerte side af 60 mia. kr taler sit alvorlige sprog. Der er virkelig brug for en oprustning i det forebyggende arbejde på alle niveauer, ikke mindst på arbejdspladserne, men også Arbejdstilsynet.

Christina Sode Haslund henviser til, at Arbejdstilsynet i Sverige laver deres arbejde med færre ansatte og færre tilsyn. Men denne sammenligning peger direkte tilbage på DAs medlemmer. Når Sverige tilsyneladende har brug for færre tilsynsbesøg, skyldes det især, at svenske arbejdsgivere og ansatte har en bedre arbejdsmiljøkultur. Det bør danske virksomheder lære af.

De høje danske tal er ikke af nyere dato, men nogle, vi har måttet leve med i årtier.

Hvis vi skal have tallene ned, skal det forebyggende arbejde styrkes væsentligt.

Arbejdsmiljøorganisationen på arbejdspladserne skal styrkes væsentligt.Uddannelsen af arbejdsmiljørepræsentanter. Den tages ikke alvorligt af virksomhederne. Det alt for lave mål på 1,5 dages uddannelse pr. år gennemføres i alt for få virksomheder.Rådgivning og vejledning til virksomhederne er alt for svag. Vi fik et voldsomt tempotab, da Fogh-regeringen slagtede BST-ordningen. Behovet for et alternativ trænger sig voldsomt på.Arbejdstilsynet har med de mange nye opgaver brug for en personalemæssig styrkelse – ikke nedskæringer.

Jeg synes, at DAs arbejdsmiljøchef taler udenom problemerne – og ikke mindst svigter behovet for at pege på løsninger.

| Emneord: