Hjælpe i nærområderne ?

Man hører stadig - særligt fra venstrefløjen - argumentet om, at indvandring er en fin forretning for Danmark.Det påstår Martin Henriksen (DF) i forskellige dagblade

Jeg har endnu ikke mødt folk på venstrefløjen, der mener, at indvandring er en fin forretning. Det afhænger helt af, hvem der kommer til landet, hvilke kvalifikationer de har, og om det er i op- eller nedgangstider.

Det koster samfundet at tage imod de mennesker, der flygter fra krig og sult. Det kræver en indsats både fra kommunerne og virksomhederne at få dem integreret i vores samfund og på arbejdsmarkedet. Nogle har gode kvalifikationer, andre har ikke. Det ville alt andet lige være topmålet af kynisme, hvis vi kun tog imod de bedst kvalificerede.

Forskellen på Martin Henriksen og jeg nok mest, at jeg er indstillet på at gøre de nødvendige investeringer.

Martin Henriksen gentager igen sit slidte mantra: Det er bedre, at vi hjælper flygtninge i deres nærområder.

Lige nu flygter mennesker fra de Syriske nærområder, fordi verdens rige lande ikke vil bidrage nok. FN modtager ikke engang halvdelen af de midler, der er behov for til de mange flygtninge.

I Danmark har Martin Henriksen og Dansk Folkeparti støttet milliard-beskæringer af den udviklingsbistand, der skal hjælpe mennesker, der hvor de bor eller i deres nærområderne, når der er krig og krise.

I det lys forbliver Martin Henriksens argumenter ganske hule. Han vil gerne tale og skrive om løsninger. Men når det kommer til handlinger, kniber det.

| Emneord: