Øget retssikkerhed ved dødsulykker

Arbejdstilsynets instruks om henlæggelse ved dødsulykker trækkes nu tilbage

Der rejstes indtil i dag ikke tiltale mod arbejdsgiveren, når en ansat døde eller kom alvorligt til skade ved en arbejdsulykke – hvis den tilskadekomne var i familie med eller nærtstående til arbejdsgiveren. Arbejdstilsynet indstillede simpelthen til politiet, at sagerne skulle henlægges. Politiet fulgte herefter Arbejdstilsynets indstillinger. Også i tilfælde, hvor der var tale om grove overtrædelser af arbejdsmiljøloven blev sagen henlagt.

Efter dagens samråd med Beskæftigelsesministeren i Folketingets Beskæftigelsesudvalg stopper denne praksis.

Ifølge Beskæftigelsesministeren drejer det sig over en 5-årig periode om 53 sager, heraf 15 med dødelig udgang.

Henlæggelserne og de manglende retslige afgørelser har haft betydning for arbejdsskadesagerne i forbindelse med ulykkerne.

Da Fagbladet berettede om omstændighederne bl.a. ved en dobbelt dødsulykke ved losningen af fiskerbåd i Strandby kom disse forhold for en dag. Det betød at arbejdsmarkedsordførerne fra Enhedslisten, Socialdemokraterne, DF, SF og Alternativet bad om at få beskæftigelsesministeren i samråd i Beskæftigelsesudvalget, med krav om at gøre noget ved de mangelfulde forhold.

På udvalgsmødet onsdag (16.12.2015) gav ministeren tilsagn om at den interne instruks i Arbejdstilsynet nu trækkes tilbage, og at der ikke fremover bliver indstillet til politiet, at sådanne ulykker skal henlægges.

Christian Juhl, Enhedslistens arbejdsmiljøordfører, siger:

Det er godt vi har fået sagen frem i lyset og Beskæftigelsesministeren nu stopper denne praksis. Det øger de skadelidtes retssikkerhed, at instruksen nu trækkes tilbage, og at det er politi og domstole der vurderer ansvar i disse sager.

Ministeren skal nu sikre, at de henlagte sager genåbnes.

Endelig tilbagestår en undersøgelse af, om der var et godt nok samarbejde mellem de 2 myndigheder, Søfartsstyrelsen og Arbejdstilsynet i den konkrete ulykke i Strandby.

Omtale af sagerne i Fagbladet:  http://www.dodsulykker.dk/

Læs også:

| Emneord: