Politi og AT svigter ved dødsulykker

Fagbladet har i dag omtalt en dødsulykke, hvor sagen er henlagt.En nordjysk arbejdsgiver er sluppet for både bøde og retslig tiltale fra myndighederne, selv om han har brudt arbejdsmiljøloven i forbindelse med en arbejdsulykke. Ved ulykken døde en 64-årig 3F'er, fordi en skorsten væltede ned over ham i forbindelse med nedbrydning af et hus.

Christian Juhl, Enhedslistens arbejdsmiljøordfører, siger:

Det er 2. gang på få uger at Fagbladet afslører dødsulykker, der ikke er retsforfulgt, men henlagt af Politi og Arbejdstilsynet (Den første omhandlede 2 fiskere, der var døde i en fiskekutter under losning af fisk i Strandby).

Det er særdeles kritisabelt, at Arbejdstilsynet henlægge dødsulykker, hvis arbejdsgiveren og den afdøde var i familie. Og det er endnu mere problematisk, når de, som i denne sag vurderer, at der er et nært kendskab mellem arbejdsgiver og ansatte – og derfor ikke rejser en sag efter straffeloven.

Ministeren skal straks sikre, at denne praksis ændres, så ingen kommer i klemme efter dødsulykker på arbejdspladsen

Jeg har derfor rejst nedenstående spørgsmål overfor ministeren – og vil tage denne ulykke op, når vi senere på måneden har ministeren i samråd om dødsulykkerne i Strandby.

 

Skorstensulykken

http://www.fagbladet3f.dk/nyheder/15607fa8a660425fa5d80ce83d9bc562-20151...

Fiskerne i Strandby

http://www.dodsulykker.dk/nyheder/2015-11-13-doden-i-lasten.html

 

Spørgsmål til Beskæftigelsesministeren

1) Hvad mener ministeren om, at Arbejdstilsynet og Politiet ikke sikrer en retslig afgørelse i denne sag ?

2) Hvad skal de pårørende stille op i den efterfølgende arbejdsskadesag, når der ikke er afgjort skyld i en sådan sag ?

3) Hvordan mener ministeren, at en manglende retslig afgørelse påvirker retsopfattelsen i forbindelse med arbejdsulykker som denne ?

4) Hvordan mener ministeren at den forebyggende indsats påvirkes af et forløb som dette ?

5) Hvordan vil ministeren sikre, at denne praksis ændres hos Arbejdstilsyn og Politi ?

| Emneord: