Ventetid i styrelsen

Ventetiderne i Arbejdsskadestyrelsen er uacceptabelt lange

Mennesker som har pådraget sig en arbejdsskade venter i gennemsnit 27 måneder på en afgørelse på deres sag i Arbejdsskadestyrelsen.

Trods ekstraansættelser efter kritik af Arbejdsskadestyrelsen i 2014 er sagsbehandlingstiden steget.

Det er ganske uacceptabelt, at ventetiden på en afgørelse er så lang. Vi ved, at angst og usikkerhed om ens helbred og økonomi i sig selv invaliderer mennesker, og dermed forværrer problemerne.

Derfor skal ministeren hurtigst muligt fremlægge en bæredygtig plan med tilhørende økonomi, så vi kan komme ned på en væsentligt hurtigere afgørelsestid end nu. Og så arbejdsskadesystemet spiller bedre sammen med de kommunale systemer.

Desuden bør regeringen droppe planerne om en delvis udflytning af Arbejdsskadestyrelsen til Hillerød, Vordingborg og Haderslev. En udflytning vil give et yderligere tempo-, kvalitetstab og tab af effektivitet i en i forvejen overbelastet styrelse. I dette tilfælde må hensynet til nye offentlige arbejdspladser i de nævnte byer vige til fordel for hensynet til de, der er ramt af arbejdsskader.

 

Samrådsspørgsmål til ministeren:

Er ministeren tilfreds med Arbejdsskadestyrelsens mĂĄl for at nedbringe ventetiderne til 21 mĂĄneder i 2018 ?

Hvad vil ministeren gøre for at ændre den uacceptable situation for mennesker ramt af arbejdsskader ?

Hvad vil ministeren gøre ved at både de skadedes helbred og sociale situation (og dermed den offentlige økonomi) forringes af lange ventetider ?

Hvordan vurderer ministeren, at den delvise udflytning af Arbejdsskadestyrelsen til Vordingborg, Hillerød og Haderslev vil påvirke Arbejdsskadestyrelsens muligheder for at forkorte ventetiden ?

| Emneord: