Fasthold nul-tolerance overfor uran

Den danske og grønlandske regering har bag lukkede døre indgået en aftale om uran.

Den handler om reglerne for fremtidig kommerciel eksport af den uran, der befinder sig i den grønlandske undergrund.

Ifølge udenrigsminister Kristian Jensen (V) er landene nået til enighed efter "længere tids diskussion". - Vi har skullet enes om, hvordan vi håndterer det forhold, at Grønland har retten til at udvinde uran, mens Danmark har ansvaret for, hvad der sker med det, når det er udvundet og skal eksporteres, siger Kristian Jensen til TV2

Der er på ingen måde brug for ar Grønland bliver eksportør af uran. Der er rigeligt med atomvåben på kloden. Og kontrollen med handel med uran er langt fra sikker.

Der er heller ikke brug for flere atomkraftværker, når kloden skal omstilles bæredygtig og vedvarende energi.

Vi vil på det kraftigste anbefale, at Grønland fastholder den tidligere nultolerance-politik, og lader uranen blive liggende i fjeldet. Desuden er det problematisk, at minedriften kommer til at ske i et sårbart naturområde og tæt på bymæssig bebyggelse

Den danske regering bør for sin part holde sig langt væk fra en så højrisikable udenrigspolitik.

| Emneord: