For lille hjerne og for meget panser

Dinosaurerne uddøde på grund af for lille hjerne og for meget panser.I folketinget har vi på udenrigsområdet et flertal af dinosaurere.

De vil nu udsende op til 50 jægersoldater og et Hercules-fly til Syrien.

USA har bedt Danmark om nye militære bidrag.

Det er ganske uforståeligt, at de ikke kan se, at fortsat deltagelse i krigene er med til at øge flygtningestrømmene.

Det, der er behov for i Syrien, er en våbenhvile og forhandling om fred.

En optrapning af krigen vil udsætte mulighederne for fred.

Desuden vil dansk krigsdeltagelse i Syrien være i strid med international folkeret.

Hvis der er frie ressourcer, så brug dem til flygtningene i nærområderne omkring Syrien. FN har kun mellem halvdelen og en tredjedel af de penge, der er behov for. Desuden har dinosaurerne skåret alvorligt på udviklingsbistanden, der er med til at forebygge krige og konflikter.

Flyt pengene fra militæraktiviteter over til udviklingsbistand.

Det vil der være perspektiv i.

| Emneord: