Eftersyn af smileyer efter kritik

Enhedslistens spørgsmål får ministeren til at lave grundigt eftersyn af Abejdstilsynets smiley-ordningMinisteren skriver: "Med henblik på at sikre, at smileyordningen er indrettet så hensigtsmæssigt som muligt, har jeg endvidere bedt Arbejdstilsynet om at gennemføre et grundigt eftersyn af ordningen. Når resultatet af dette eftersyn foreligger, vil jeg orientere forligskredsen på arbejdsmiljøområdet nærmere herom"
Spørgsmålene om Arbejdstilsynets smiley-ordning blev rejst på baggrund af Fagbladets afsløringer af, at man ikke altid kan stole på ordningen.

Ministerens svar afslører, at det er rigtigt, at man ikke altid kan stole på Smileyordningen. Selv den bedste Smiley (Krone-smileyen) kan dække over væsentlige mangler i det forebyggende arbejde. Derfor er det vigtigt, at ministeren nu igangsætter et grundigt eftersyn af ordningen.

Det er også vigtigt, at certificeringsordningen tilpasses de særlige forhold, som arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø fordrer. Dette sker på baggrund af statsrevisorernes kritik af tilsynet med det psykiske arbejdsmiljø sidste år.

Det er vigtigt at man kan stole på Arbejdstilsynets Smiley-ordning. Hvis ikke, skaber den falsk tryghed og svækker den forebyggende indsats. Hvis ikke vi kan det, bør ordningen afskaffes.

Det er positivt, at ministeren erkender problemerne og igangsætter en evaluering. Men løfterne skal følges op af handling. Derfor vil vi i Enhedslisten følge sagen tæt. Jeg har derfor bedt ministeren om, at forholdene ikke kun drøftes i den lukkede forligskreds, men i Beskæftigelsesudvalget, hvor alle partier har sæde, og hvor offentligheden har ret til indsigt.

Læs også:

http://www.fagbladet3f.dk/nyheder/dd613721ad084396bf45d50ec4dcf93a-20160...

http://www.fagbladet3f.dk/nyheder/40cac3a5513f422492703c7bc46d7048-20160...

http://christianjuhl.dk/nyheder/2016/01/respekt-om-arbejdsmljoets-smiley...

 

 

 

BilagStørrelse
Smiley ordningen - svar på spørgsmål.docx22.96 kB
| Emneord: