Militærudgifter godkendes som udviklingsbistand

Bekæmpelse af voldelig ekstremisme er nu blevet anerkendt som en udviklingsaktivitet af OECD. Udviklingsbistanden må fremover gerne bruges til visse militære opgaver og til at modvirke voldelig ekstremisme i sårbare stater. OECD har efter langvarigt lobbyarbejde fra Storbritannien og en række andre lande, officielt omdefineret statslig udviklingsbistand (ODA) til at omfatte visse former for militærudgifter i sårbare stater, herunder bekæmpelse af voldelig ekstremisme.

Det er hul i hovedet at ændre reglerne, så militærudgifterne nu kan medregnes som udviklingsbistand. Det gør det i praksis vanskeligt at sammenligne landenes bidrag, når det skal vurderes, om landene lever op til målet om at bidrage med 0,7 pct af landenes BNI.

Regeringen vil fremover kunne udnytte de OECD-regler til at camouflere visse militære udgifter som udviklingsbistand. I forvejen medregnes dele af udgifterne til oprydning efter krige, store dele af udgifter til flygtninge i Danmark, og udgifter til fremme af erhvervsudvikling i opgørelsen over udviklingsbistand.
Den nye aftale kan betyde endnu flere indhug i de allerede svindende bistandsmidler til verdens fattigste.
Det er vigtigt, at vi får klarhed om, hvor den danske regering står i dette spørgsmål, inden de fastlægger den nye strategi for Danmarks udenrigspolitik. Derfor har jeg kaldt ministeren i samråd om den egentlige og fattigdomsorienterede udviklingsbistand.

Læs GlobalNyt: ttps://globalnyt.dk/content/oecd-vedtager-militaerudgifter-er-ogsaa-u-landsbistand

Spørgsmål til ministeren:

Ifølge Globalnyt er det aftalt i OECD at ændre på opgørelsen af landenes opgørelse af udgifter til udviklingsbistand.

Jeg vil bede ministeren på et samråd i URU redegøre for:

A) De nye OECD-regler

B) Konsekvenserne af at visse militærudgifter nu kan medregnes i opgørelsen over dansk udviklingsbistand

C) Omfanget af flygtningeudgifter, der kan medregnes i opgørelsen

D) Omfanget af erhvervsudgifter, der kan medregnes i opgørelsen

E) Omfanget af andre ikke-fattigdomsorienterede udgifter til udviklingsbistand

F) Konsekvenserne af, at det dermed bliver sværere at sammenligne landenes reelle bidtag til udviklingsbistand

| Emneord: