Regeringen svigter søsikkerheden i Grønland


Regeringens udflytning af Geodatastyrelsens til Aalborg forhindrer Grønlands muligheder for at få opdateret søkort som lovet. Regeringen har meddelt, at de ikke kan levere de aftalte søkort i 2018 som aftalt. Aaja Chemnitz Larsen (IA Grønland), Magni Arge (Tjodveldi Færøerne) og Christian Juhl (Enhedslisten) havde kaldt energi-, forsynings- og klimaministeren i Folketingssalen tirsdag 17. maj for at forklare, hvad han ville gøre ved ved det alvorlige problem.

Det er svært utilfredsstillende, at ministeren ikke kunne fremlægge en plan for, hvordan han og regeringen vil overholde aftalen med Grønland. Mangelfulde søkort har allerede kostet menneskeliv i havområderne omkring Grønland, hvor kort tids ophold i vandet kan betyde døden. En dansk familie omkom forrige år netop i et farvand, hvor der ikke var nyt kortmateriale.

Det var særdeles skuffende, at ministeren ikke havde undersøgt, om opgaven kunne løses til tiden af de medarbejdere, der ikke havde ønsket at flytte med til Grønland, hvis Geodatstyrelsen, eller dele heraf, forblev i København, indtil kortene var færdige. 3 gange undlod ministeren at svare på spørgsmålet, før han til sidst udtrykte, at en udskydelse af flytningen ikke kunne komme på tale.

Det betyder på dansk, at regeringen finder en udflytning af arbejdspladser til Aalborg vigtigere end sikkerheden i de grønlandske farvande.

De 2 grønlandske partier, de 2 færøske partier, SF, Radikale Venstre, Alternativet, Socialdemokratiet, Enhedslisten og Dansk Folkeparti var enedes om et beslutningsforslag, der pålagde regeringen at overholde aftalen med Grønland indenfor den aftalte tidsfrist. Dansk Folkeparti sprang fra aftalen en time før forespørgselsdebatten af hensyn til regeringen !

 

| Emneord: