Danskerne skal også ha' mulighed for at stemme om EU

Jeg var forleden i Birmingham få uger før briterne skal afgøre om medlemskabet af EU skal fortsætte. Der er uhyre tæt løb, og spændingen er høj op til valgdagen 23. juni.
Tilhængerne havde et lille forspring, ikke mindst i kraft af de kampagner, der er sat i gang, om at økonomien vil forringes og arbejdsløsheden vil stige.
En gruppe tidligere danske udenrigsministre med Uffe Ellemann Jensen i spidsen havde indrykket en annonce i nogle af de britiske medierne, - og på vej i flyveren læste jeg også at den danske finansminister Claus Hjorth-Frederiksen havde udsendt skræmmeadvarsel om, at den danske økonomi og beskæftigelse ville blive forringet, hvis briterne melder sig ud.
Ja selv Obama, IMF og OECD har blandet sig med alvorstunge formaninger.
OECD siger, at bruttonationalproduktet vil falde med 3 pct. hvis UK kommer til at stå udenfor EU. Hver familie vil ifølge OECD miste 27.000 kr. på årsbasis.
IMF advarer med "alvorlige regionale og globale skadevirkninger" hvis briterne frolader EU.
Jeg synes, det er som om vi kender dem fra tidligere danske afstemninger.
Begge internationale organisationer glemmer at UK er omfattet af WTO-aftalerne. Det betyder, at frihandel mellem 2 lande ikke bare kan ændres, og tolden på import ikke bare kan sættes op, fordi den ene part ønsker det.
I fagbevægelsen er man delt. I TUC's ledelse (LO-ledelsen) mener man, at EU beskytter rettighederne for deres medlemmer. Modstanderne mener, at netop truslen om arbejdsløshed og pres på aftalerne kommer fra EU.
Cameron fører i vid udstrækning Thatchers politik fra 80'erne og bekæmper fagbevægelsens indflydelse. Det er bla. blevet så godt som umuligt at strejke på lovlig vis. Tillidsvalgtes rettigheder er fjernet, og fagforeningernes ret til at bevilge støtte til politiske partier er meget begrænset.
TUC ser dog også den store fare, der kommer fra social dumpning, og truslen på de områder, hvor EU angriber de faglige rettigheder. Og EU's krisepolitik er ifølge TUC gennemført i bla. Sydeuropa på en måde, så forhandlings- og aftaleretten begrænses.
Aktivister i fagforeningerne mener, det bliver det et valg mellem kortsigtede og langsigtede perspektiver. Hvis de træder ud af EU kan politikerne i London hurtigt og effektivt – hvis ellers der er et stærkt og troværdigt flertal til venstre ved næste valg. Derfor stiller de sig selv spørgsmålet, om den venstreorienterede Labour-leder Corbyn kan blive et sådan nødvendigt alternativ.
Hvis de bliver indenfor EU er kapitalkræfterne så meget i offensiven, at kampen mod liberaliseringer og privatiseringer må foregå i flere lande på én gang. Og her tvivler mange på, at ETUC (Euro-LO) eller TUC er trimmet til den kamp, i hvert fald lige nu.
Sct. Hans aften i år bliver uhyre spændende. Ikke kun for briterne. Vil de blive eller vil de forlade EU ?
Også for andre lande vil det rejse spørgsmålet: Skal vi blive eller forlade EU ?
Det vil være naturligt at også danskerne får mulighed for at stemme om vi fortsat skal være medlem. Vi fulgte UK ind i EU.
Meget vand er løbet i åen siden 1972, meget har forandret sig i EU siden, - og alene det faktum, at kun danskere der er over 63 år, har været med til at stemme om vores medlemskab af EU bør give overvejelser om ikke danskerne skal spørges.
Jeg er ikke i tvivl. Danskerne skal have mulighed for at stemme, ligesom briterne. Ikke mindst hvis briterne stemmer nej 23. juni.

| Emneord: