Kriminel virksomhed & slap myndighed

Ny skandalerapport om vindmøllefabrikken Vestas

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen offentliggjorde i kølvandet på skandalesagerne i Simens vindmøllefabrik i går aftes en rapport om forhold i Vestas, der også producerer vindmøller. 85 medarbejdere har fået allergi eller lungesygdomme af arbejde med epoxy og isocyanater. Virksomheden har modtaget 118 besøg af Arbejdstilsynet og fået en række påbud, uden at der er sket væsentlige ændringer.

Det er katastrofalt, at også Vestas har påført mange mennesker skader på helbredet, uden at de er blevet stoppet. Virksomheder, der systematisk påfører deres ansatte skader på helbredet, bør ikke drive virksomhed.

Hvis en person 85 gange overfaldt et andet menneske og forvoldte skade på vedkommende, var han for længst bag lås og slå. Hvis en billist 85 gange forvoldte forvolder skade på andres helbred i trafikken, ville hun for længst have mistet retten til at føre bil. Men det er ikke sket her, selvom der er tale om systematiske overtrædelser af loven.

Gang på gang har Vestas pådraget medarbejdere skader på helbredet, uden at der er rejst sag overfor virksomheden. Det er en skandale. Arbejdsmiljøloven kræver, at arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsmiljøet sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt.

Loven er klar. Når virksomheder bruger farlige kemiske stoffer, der skader de ansattes helbred, skal de udskifte dem med mindre farlige stoffer. Hvis det ikke er muligt på kort sigt, skal virksomhede indkapsle processen, så de ansatte ikke indånder dampe eller kommer i berøring med de farlige stoffer.

Myndighederne (Arbejdstilsynet) har redskaberne til at gribe ind. De kan udstede strakspåbud eller forbud, hvis arbejdsmiljøforholdene truer de ansattes helbred. De kan også bede politiet om at retsforfølge virksomhederne. Men det har de ikke gjort.

Både arbejdsgiverne og myndighederne har svigtet alvorligt i de 2 skandalesager på Siemens og Vestas. Det er uacceptabelt, og ministeren må gribe ind. Derfor har jeg kaldt ham i samråd i Beskæftigelsesudvalget torsdag 23. juni.

Rapporten om arbejdsmiljøet på Vestas
http://www.dr.dk/nyheder/htm/baggrund/generel/vestas.PDF

Læs mere her

http://christianjuhl.dk/nyheder/2016/05/epoxy-skandalen-fortsaetter 

 

 

 

| Emneord: