Køb af israelske våben genoptaget

Der er risiko for at Danmark køber våbensystem af israelske Elbit
Regeringen har genoptaget udbuddet i forbindelse med køb af nyt artillerisystem.
Udbuddet blev indstillet foråret 2015 efter at det blev afsløret, at den israelske militærleverandør Elbit var et af de selskaber, der var inviteret til at give bud – og efter at det blev afsløret, at forsvaret havde 20 personer i Negev-ørkenen for at afprøve systemet, kort før sidste folketingsvalg.
I et svar fra forsvarsministeren afviser han, at der skulle være problemer i at handle med det israelske Elbit.

Det er uacceptabelt, at Elbit også i den nye runde er inviteret til at give bud på systemer til det danske forsvar.

Elbit er en meget central partner i det israelske militær-industrielle kompleks. Elbit leverer materiel til Israels besættelse af Vestbredden og firmaet reklamerer med at deres krigsmateriel "er afprøvet i kamp". Det i sig selv burde afholde forsvarsministeren fra overhovedet at overveje Elbit som leverandør til det danske forsvar.

Det forekommer hinsides al sund fornuft og danske og internationale principper at forsvarsminister Peter Christensen alligevel omfatter Elbit i det inviterede udbud om nyt artilleriudstyr.

Dansk forsvar bør ikke handle med Elbit eller andre israelske virksomheder, og jeg har indkaldt forsvarsminister Peter Christensen til samråd i udenrigsudvalget for at forklare forholdene om Elbits inddragelse i de militære udbud.

 

Læs mere

http://christianjuhl.dk/nyheder/2015/06/kob-af-israelske-vaben-annulleret

http://christianjuhl.dk/nyheder/2015/02/stop-kob-af-israelske-vaben

https://www.information.dk/indland/2015/11/r-sf-truer-blokere-vaabenindkoeb-israel

http://modkraft.dk/artikel/dansk-v-benhandel-med-israel-aflyst-efter-offentlig-omtale

http://nytkampfly.dk/archives/6598

http://www.arbejderen.dk/indland/dansk-milit%C3%A6r-k%C3%B8ber-v%C3%A5ben-i-israel

http://imemc.org/article/71700/

http://nsnbc.me/2015/05/25/denmark-cancels-purchase-of-israeli-howitzers-economic-reasons/

https://www.information.dk/indland/2015/07/sortlistet-israelsk-vaabenhandler-del-millionhandel-dansk-politi

http://elbitsystems.com/

 

 

 

Spørgsmål nr. 273
Ministeren bedes genbesvare det, der spørges ind til i FOU alm. del – spm. 148 - det vil sige, om ministeren vil redegøre for Forsvarsministeriets syn på anklagerne om, at Elbit Systems har overtrådt folkeretten, internationale regler, internationale love, internationale konventioner eller lignende, idet der i ministerens svar på spørgsmål 148 henvises til svarene på FOU alm. del – spm. 147 og FOU (2013-14) alm. del – spm. 382, som ikke relaterer sig til det, der spørges om i spørgsmål 148.

Svar
Forsvarsministeriet er ikke bekendt med, at Elbit Systems skulle have handlet på en måde, der har udløst internationale sanktioner på grund af overtrædelser af internationale konventioner eller lignende forpligtelser.

Spørgsmål nr. 147:
Agter ministeren at sikre, at ingen producent får mulighed for at levere materiel til forsvaret, såfremt denne er skyldig i eller meddelagtig i overtrædelse af folkeretten, internationale regler, internationale love, internationale konventioner eller lignende?
Svar
Det danske forsvar indkøber materiel inden for rammerne af dansk lovgivning samt under hensyntagen til Danmarks internationale forpligtelser m.v.

 

 

| Emneord: