Socialister og Brexit

Jeg er socialist, internationalist og tilhænger af et stærkt europæisk samarbejde.
Jeg tror ikke på, at det nuværende EU kan levere på de væsentligste spørgsmål for mennesker i Europa.
Brexit har skabt debat – ikke mindst på venstrefløjen.
Nogle mener ikke længere, det er "stuerent" at være socialist og EU-modstander.
Det er en smule for tidligt at analysere, hvad der er sket og sker i UK. Men de fleste kan vel tilslutte sig, at der både tale om et nationalistisk exit på baggrund af fremmedfrygt, og et exit med på baggrund af øget ulighed, social dumping, manglende demokrati og EU's manglende evne til en social kriseløsning.
De fleste er vel også enige om, at EU ikke har leveret på afgørende områder. EU er antisocial, antidemokratisk, uigennemsigtig og bureaukratisk. EU fremmer ikke miljø- og klimaforbedringer og baner vejen for handelsaftaler, som yderligere lægger arbejderrettigheder under pres.
Brudfladerne opstår, når debatten står om EU's mangler har fremmet de nationalkonservatives og højreradikales fremvækst i en række lande. Eller om dele af venstrefløjens krav om udmeldelse af EU vil fremme deres vækst.
Har vi en mulighed for fælles løsninger indenfor EU-systemet ? Hvorfor øges uligheden ? Hvorfor har de fleste fagforeningers største udfordring været social dumpning ? Hvorfor er TTIP-handelsaftalen ikke for længst stoppet af EU ? Hvorfor spiller EU så svag en rolle i vores største udfordring, nemlig miljø og klima ?
Det ser ret håbløst ud. Traktaten er hovedproblemet. Dens ufravigelige hovedpunkt er de 4 markeds-friheder, arbejdskraftens, serviceydelsernes, varernes og kapitalens frie bevægelighed. Al politik, der modarbejder dette, er i modstrid med traktaten. EU-domstolen har ved flere lejligheder udbygget traktaten, bl.a. ved at indskrænke strejkeretten.
Den europæiske fagbevægelse har foreslået, at EU vedtager en social protokol, så arbejderrettigheder, eller sociale rettigheder, har forrang for de 4 markedsrettigheder. Det ville lave grundlæggende om på EU. Hvis kampen for demokrati og gennemsigtighed og mod korruption blev hovedlinjen, ville vi nå et kæmpe skridt i retning af det europæiske samarbejde, som socialister bør kunne samles om.
Det vanskelige er, at EU's 27 lande skal være enige for at gennemføre en sådan ændring. Det forekommer noget utopisk i disse år, at det ville ske. Jeg tror mere på opbygning af faglige, sociale, miljømæssige og politiske netværk udenom EU, som kan rejse krav og udvikle alternativer. De er i fuld gang på mange niveauer, men stadig ikke stærk nok til at udfordre EU på de grundlæggende punkter.
En anden måde er at arbejde for udmeldelse af EU. For mig forekommer det mere realistisk end at vente på konsensus i EU. Det vil, som Brexit gør, skabe krise og sikre en opvågning i EU's elite. Men det vil også skabe mulighed for en debat om alternativerne til EU blandt almindelige borgere i landene.
En sådan debat vil efter min mening ikke fremme den nationalistiske højrefløj. Tværtimod er det en forudsætning for at sikre en modbevægelse, og et samarbejde i Europa om fremtidens samarbejde på tværs af grænserne.
Et klart venstreorienterede krav må være en folkeafstemning om udmeldelse af EU. Udmeldelsen af EU skal bane vejen for et nyt demokratisk europæisk samarbejde, på et demokratisk, gennemsigtigt, socialt og bæredygtigt grundlag.

 

Læs også:

http://christianjuhl.dk/nyheder/2016/06/tillykke-til-briterne

http://christianjuhl.dk/nyheder/2016/06/brexit

http://christianjuhl.dk/nyheder/2016/06/danskerne-skal-ogsa-ha-mulighed-stemme-om-eu

http://christianjuhl.dk/nyheder/2016/05/skal-o-opstille-til-eu-parlamentet-0

http://christianjuhl.dk/nyheder/2016/03/26-argumenter

 

| Emneord: