USA har ikke ryddet op efter sig

Militære forureninger i Grønland.
Dagbladet Information har den seneste uge bragt flere artikler om USA's efterladenskaber på tidligere baser i Grønland. Det drejer sig bl.a. om tønder, rustne lastbiler, maskindele og bygningsruiner i bl.a. Ikateq Fjord og i Camp Century. Det danske Miljøstyrelsen har lavet en undersøgelse om forureningerne i 2003, der viser, at der er tale om 30-35 lokaliteter i Grønland, der er efterladt på denne måde. Siden undersøgelsen er intet er indtil nu sket. Hverken USA eller Danmark har foretaget sig noget.

Det er skandaløst, at USA ikke rydder op efter sig, efter at de har benyttet sig af muligheden for baser i Grønland.
Men det er ligeså grotesk, at hverken den danske eller den grønlandske regering har rejst sagen og tvunget USA til at rydde op. Princippet må være, at forurenere rydder op efter sig – eller betaler regningen for at få andre til det.
Danmark bør som udenrigs- og sikkerhedspolitisk ansvarlig i Rigsfællesskabet drage omsorg for, at få USA til at rydde op efter sig.
Jeg har derfor kaldt udenrigsministeren i samråd i Grønlandsudvalget, så vi kan få ham til at forpligte sig til at løse forureningsproblemerne i Grønland.

Samrådsspørgsmål til udenrigsministeren
1 Hvad mener ministeren om den forurening, som USA har efterladt sig i Grønland, i bl.a. Camp Century og Blue East 2 ?
2 Hvilken opfølgning har der været på Miljøstyrelsens rapport fra 2003 om disse problemer ?
3 Hvem har efter ministerens mening ansvaret for at der bliver ryddet op efter USA i Grønland ?
4 Hvad har ministeren tænkt sig at gøre, for at der bliver ryddet op på de destinationer, som USA har benyttet sig af ?
5 Mener ministeren, der bør indgås forebyggende aftaler med USA om Thule-basen, som kan bringes i anvendelse, når de forlader Thule-basen ?
6 Mener ministeren, at USA bør betale leje for at benytte sig af grønlandsk territorium ?

| Emneord: