Arbejdsmiljøet i AT

Skandaløse arbejdsforhold i Arbejdstilsynet skal stoppes
Der er alvorlige problemer med arbejdsmiljøet i Arbejdstilsynet. Det viser en trivselsundersøgelse foretaget af Epinion for Beskæftigelsesministeriet blandt tilsynets medarbejdere.
59,5 procent af medarbejderne føler "aldrig" eller kun "sjældent", at deres arbejde bliver påskønnet og anerkendt af Arbejdstilsynets øverste ledelse. Over 50 procent af medarbejderne mener, at Arbejdstilsynets øverste ledelse i "meget ringe grad" eller i "ringe grad" håndterer omstruktureringer og forandringer i organisationen på en konstruktiv måde. Desuden svarer over 43 procent af de 548 medarbejdere i undersøgelsen, at de kun i "meget ringe" eller "ringe grad" har tillid til de udmeldinger, der kommer fra ledelsen.

Det er en skandale af de store, at forholdene er så dårlige hos dem, der skal holde styr med andres arbejdsmiljø. Meget tyder på at ledelsen har været ganske ukvalificeret.

Arbejdstilsynet har de seneste år fået påført mange nye opgaver af Beskæftigelsesministeren, bl.a. den store indsats mod social dumpning og en ny strategi for arbejdet. Samtidig med at ministeren har fyrer 20 pct. af de ansatte. Jeg forstår til fulde de ansattes frustrationer og voldsomme pres.

Vi er nødt til omgående at have ministeren til at handle og forklare, hvorfor det kan komme så langt ud. Derfor har jeg kaldt ham i samråd i Beskæftigelsesudvalget. De skandaløse arbejdsforhold i Arbejdstilsynet skal stoppes.

Undersøgelsen kan findes her:
http://www.fagbladet3f.dk/nyheder/126f38c4162c40b7ada02fb070e9a663-20161014-arbejdstilsynet-faar-dumpekarakter-af-medarbejderne

 

| Emneord: