Elendigt arbejdsmiljø

Sikkerhedsforhold på danske byggepladser er skandaløst dårlige
Arbejdstilsynet gennemførte onsdag en stor landsdækkende aktion på større byggepladser.
På 49 byggepladser måtte Arbejdstilsynet udstede 144 påbud og forbud.
Det svarer til 3 alvorlige overtrædelser pr. byggeplads.

For præcis et år siden besøgte byggefagets fagforeninger 64 byggepladser og konstaterede samme voldsomme antal alvorlige overtrædelser.

Det er uacceptabelt, at der ikke er sket en forbedring det sidste år. Det tyder på, at arbejdsgiverne ikke tager de ansattes sikkerhed alvorlig nok.

Det er ganske uacceptabelt overfor de ansatte i byggeriet, at de skal arbejde med liv og helbred på spil. Forholdene risikerer at blive forværret yderligere, fordi ministeren har besluttet at fyre omkring 20 pct. af Arbejdstilsynets ansatte.

Beskæftigelsesministeren må forklare os, hvordan han vil sikre, at forholdene i byggeriet bliver væsentlig forbedret.

Enhedslisten har kaldt ministeren i samråd for at redegøre for de uholdbare forhold.

Samrådsspørgsmål til ministeren
Jeg vil bede ministeren deltage i et samråd om flg. spørgsmål:

Hvad mener ministeren om det høje antal af overtrædelser af arbejdsmiljøloven ?

Hvem har ifølge ministeren ansvar for de mange overtrædelser af arbejdsmiljøloven ?

Hvad vil ministeren gøre for at arbejdsgiveren sikrer, at der ikke sker overtrædelser af arbejdsmiljøloven ?

Er det forsvarligt at skære i Arbejdstilsynet i en situation, hvor der sløses så alvorligt med bygningsarbejdernes liv og helbred ?

 

Læs om Arbejdstilsynets landsdækkende aktion
http://www.fagbladet3f.dk/nyheder/b3b4ba786dc3463a801a53eeace8d700-2
0161027-aktion-afsloerer-store-sikkerhedsproblemer-paa-byggepladser

Læs om Byggefagenes aktion for et år siden
http://christianjuhl.dk/node/24351

FAKTA om ulykker i byggeriet

Hvert år anmeldes ca. 4.500 ulykker i byggeriet, herunder ca. 1.100 alvorlige ulykker.
Byggeriet står for 13 % af alle alvorlige arbejdsulykker og 20 % af alle dødsulykker, selvom kun 6 % er ansat i branchen.
Hvert år rammes over 10 % af en eller flere arbejdsulykker.
En arbejdsulykke koster virksomheden ca. 30.000 kr. Virksomheden skal omsætte for ca. 2 mio. kr. for at dække de direkte omkostninger ved en arbejdsulykke.
I 2012 gav Arbejdstilsynet 4.710 forbud, strakspåbud og vejledninger i landets byggepladser. Sidste år var tallet steget til 7.172 forbud og påbud.
Kilde: Arbejdstilsynet og BAT-kartellet.

Enhedslistens krav til forbedringer
Enhedslistens krav til en øget indsats for et sikkert arbejdsmiljøet er:
- at forringelserne af Arbejdstilsynet straks tages af bordet
- at virksomhedernes forebyggende indsats skal forbedres,
- at bøderne for overtrædelser af arbejdsmiljøloven skal øges væsentligt
- at den lovpligtige uddannelse af arbejdsmiljørepræsentanter og ledelse skal styrkes væsentligt
- at de faglige organisationer får direkte adgang til arbejdspladser for at understøtte det forebyggendes arbejde

| Emneord: