Skrotning af skibe i Bangladesh

Mærsk fortsætter skandalen og skrotter skibe på livsfarligt værft i Bangladesh
Danwatch afslører i dag, at Mærsk fortsætter skrotning af skibe under livsfarlige betingelser. Denne gang sker det på den berygtede Chittagong-strand i Bangladesh. Afsløringen offentliggøres kun en uge efter, at Danwatch dokumenterede, at Mærsk får skrottet to skibe på en strand i Indien. På værftet i Bangladesh bliver et Mærsk-olieskib lige nu ophugget af arbejdere uden basalt sikkerhedsudstyr. Det sker trods risikoen for livsfarlige gasser, asbest og kemikalier. Værftet i Bangladesh bryder både national lovgivning og internationale standarder. Alene i år har 17 mennesker mistet livet på strand-værfterne i Chittagong.

Der bliver ikke taget det mindste hensyn til arbejdernes sikkerhed. Værftet i Bangladesh lever ikke op til nogen standarder for acceptabelt arbejdsmiljø. Det råber til himlen.

Mærsk, som har købt skibet og som har tjent penge på det, mens det sejlede, har også ansvaret for at ophugningen sker under forsvarlige vilkår. Det er voldsomt provokerende at multinationale selskaber er så grådige, at de ser stort både på arbejderes helbred og liv, og er ligeglade med om miljøet kan klare den alvorlige forurening, for at tjene ekstra penge.

Mærsk har efter min mening det fulde ansvar for at respektere arbejdstagerrettigheder og miljøet i alle led af sine varekæder. Jeg er overbevist om, at FN's retningslinjer for Erhverv og Menneskerettigheder er blevet brudt i denne sag. Og det bør Mærsk stilles til ansvar for.

Vi skal have stoppet disse aktiviteter. Udenrigsministeren og Ministeren for Erhverv og Vækst har et alvorligt ansvar for at der ikke gribes ind. Vi har allerede indkaldt ministeren til samråd om forholdene i Indien. Han må samtidig svare på disse nye afsløringer.

Undersøgelsen om Mærsk kan findes her: https://www.danwatch.dk/undersogelse/maersk-og-det-farlige-affald-i-bangladesh/

Læs også http://christianjuhl.dk/nyheder/2016/10/farlig-ophugning

| Emneord: