Atomnedrustning

Danmark stemte nej til et historisk forsøg på at afskaffe atomvåben. Det skete i sidste uge i FNs komite for nedrustning og international sikkerhed i New York.
Resolutionen indebærer, at der afholdes en konference i marts måned med det formål at forhandle en juridisk bindende aftale om et globalt forbud mod kernevåben på plads.

Jeg er chokeret, dybt chokeret og kan ikke tro mine egne øren. Jeg troede, det var en selvfølge at enhver dansk regering vil støtte ethvert initiativ for at fremme en atomnedrustning. Det ligger udenfor min fantasi at forestille sig, at der er flertal for en sådan holdning i Folketinget

Det er ganske uforståeligt, at regeringen har stemt imod FN-resolutionen, der er særdeles skelsættende. Den signalerer et stort og positivt skifte i mange års dødvande i aktiviteterne for atomnedrustning.

Danmark være i forreste række i denne indsats, ikke mindst som en naturlig fortsættelse af skiftende regeringers tilslutning til kravet om Norden som atomvåbenfri zone. Danmark har ingen interesser i at opretholde den eksisterende atomtrussel.

Holdningen i FN er den diamentral modsatte af den alle danske partier, på nær Dansk Folkeparti, gav udtryk for, da de i EU-parlamentet næsten samtidig stemte om en resolution om atomnedrustning.

Jeg vil omgående bede udenrigsministeren forklare sig i Udenrigsudvalget.

Ifølge Sammenslutningen af Amerikanske Videnskabsmænd (FAS) findes der i dag omkring 15.000 atomsprænghoveder på verdensplan.

38 lande stemte nej til FN-resolutionen om at arbejde for at forbyde atomvåben:

Albanien, Andora, Belgien, Bosnien, Bulgarien, Canada, Danmark, Estland, Frankrig, Grækenland, Island, Israel, Italien, Japan, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Mikronesien, Monaco, Montenegro, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Rusland, Storbritannien, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sydkorea, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ungarn og USA.

123 lande stemte for.  16 undlod at stemme

Læs mere her

 http://jyllands-posten.dk/politik/ECE9122277/danmark-stemte-nej-til-historisk-forsoeg-paa-at-afskaffe-atomvaaben/

http://jyllands-posten.dk/politik/ECE9126829/df-advarer-mod-atomnedrustning/

 http://christianjuhl.dk/nyheder/2016/11/norden-som-vabenfri-zone

| Emneord: