Norden som a-våbenfri zone

Venstrefløjsgruppen i Nordisk Råd foreslår, at de nordiske lande skal blive en atomvåbenfri zone. Christian Juhl, Enhedslisten og Christian Poll, Alternativet, medlem af Nordisk Råd, udtaler:

Aftaler om atomvåbenfri zoner er et af de mest effektive redskaber mod spredning af atomvåben. En atomvåbenfri zone i Norden er ikke blot en sikkerhedspolitisk rigtige beslutning, men er også et vigtigt signal for fred og nedrustning globalt.

Norden er voldsomt bagefter. 127 stater har allerede underskrevet the Humanitarian Pledge - et initiativ, og nu også en FN-resolution om at forbyde atomvåben. Men ingen af de nordiske lande er medunderskriver. En beslutning om en atomvåbenfri zone vil derfor være en vigtig markering.

I 1993 vedtog Nordisk Råd enstemmigt en henstilling om, at Norden skulle blive en atomvåbenfri zone, men beslutningen mundede aldrig ud i en traktat og gik i glemmebogen. Men behovet for en atomvåbenfri zone i Norden er simpelthen for vigtigt til at blive glemt.

| Emneord: